Ukraina có thể nhận lấy số phận của Venezuela mà tổng thống của họ là Nikolas Maduro nhờ tiền của nhà nước trao cho công dân mà bản thân họ không tự làm ra – nhà báo chính luận Vitaly Portnikov cảnh báo.

“Maduro cùng với tiền nhiệm của ông là Ugo Chaves có thể nói là đã thực hiện tất cả những nguyện vọng của dân chúng Venezuela, tương tự như những nguyện vọng của hầu hết dân Ukraina ngày nay. Nhưng thì sao?

“Hai vị tổng thống này đã làm tất cả mọi điều có thể làm để cho tình hình dân nghèo được tốt lên, mà ở Benezuela thì dân nghèo là số đông.  Họ thực tế đã tiêu diệt tất cả những gì mà ở Venezuela gọi là tài phiệt, quốc hữu hóa tất cả các xí nghiệp dầu tư nhân thành tài sản nhà nước (toàn dân) và tình hình thì cũng giống như tài phiệt ở Ukraina. Họ làm tất cả để tài sản của giới tài phiệt nước này, của các nhà đầu tư nước ngoài được chuyển sang sự kiểm soát của nhà nước”, – nhà báo kể.

Chính quyền Vemezuela đã nỗ lực kiểm soát giá cả và tạo nên những ưu tiên dành cho người nghèo.

Nhưng thì sao?

“Kết quả của chính sách này là gì? Đã có trên 5 triệu người dân Venezuela bỏ tổ quốc ra đi. Không phải họ đi tìm việc làm như là người Ukraina sang Ba Lan hoặc các nước khác của Châu Âu để làm việc. Họ đơn giản là đi kiếm miếng ăn để tồn tại.

Bởi vì ở Venezuela kể cả miếng ăn cũng chẳng còn, không có thực phẩm, không có việc làm bình thường, không có khả năng bình thường để sống. Đất nước lâm vào trình trạng khủng hoảng chính trị nặng nề”, – nhà báo Portnikov lưu ý.

Ông Portnikov nhấn mạnh rằng, mỗi ngày trôi qua tình hình ở Venezuela lại xấu đi.

“Điều này sẽ xảy ra với quốc gia bất kỳ khi lãnh đạo cố tình không xây dựng Thể chế quốc gia để tạo nên cơ hội cho công dân làm việc, mà lại nhờ vào tiền bố thí của nhà nước để bao cấp, mà tiền đó không phải do chính họ (người dân) làm ra.

Venezuela – đất nước với nguồn dầu mỏ thuộc loại lớn nhất thế giới, cái mà ở Ukraina không có nhiều. Đồng thời đây cũng là quốc gia bất hạnh nhất của Mỹ Latin. Thành ra có thể vấn đề không phải ở chỗ có nhiều dầu, mà cái chính là ở Thể chế kinh tế có đúng đắn hay không, có khuyến khích được tất cả nỗ lực làm việc hay không”, – ông Portnikov nhấn mạnh.

Ông Portnikov nói thêm rằng, các công dân cần đòi hỏi ở nhà nước không phải là cho tiền bố thí, mà là đòi cho cơ hội để tự mình làm ra tiền.
“Nếu như các công dân của Ukraina không hiểu ra điều này thì sớm muộn họ cũng sẽ lầm vào tình trạng của Venezuela, còn dân thì sẽ bỏ chạy khỏi đất nước giống như là ở Venezuela”, – ông Portnikov kết luận.

Nguồn: Gordomua

»Cùng chủ đề