Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã gặp gỡ với trưởng công tố tối cao Ukraina Yuri Lutsenko và đã đề nghị ông tiếp tục công tác trên cương vị hiện nay.

Tổng thống đã từ chối tiếp nhận đề nghị cho từ chức của ông Lutsenko.

Đơn xin từ chức đã được trả lại cho cơ quan công tố do trong thời gian biểu quyết về mức tín nhiệm ở quốc hội ông vẫn được các đại biểu nhân dân ủng hộ vì không có khiếm khuyết đáng kể.

Chỉ có 38 đại biểu nhân dân đồng ý cho ông Lutsenko từ chức. >>Интерфакс-Украина.

Ban hành chính phủ tổng thống đánh giá những công việc trước mắt của ông Lutsenko trên cương vị hiện nay là rất quan trọng.

Lưu ý rằng, ông Putsenko đã đệ đơn từ chức ngày 7 tháng 11 năm 2018.

Nguồn:  Fakty

»Cùng chủ đề