Trưởng công tố tối cao Ukraina Yuri Lutsenko nói rằng cơ quan công tố chuẩn bị thong báo nghi án đối với  một trong số nđại diện của lãnh đạo nhà nước. Ông Lutsenko thông báo treoecs báo giới ngày 30 tháng 11.

“Trong tuần này, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chuyển nghi án cho một trong số những người lãnh đạo chính quyền nhà nước”, – ông Lutsenko nói trên kênh truyền hình “112 Ukraina”. >>”112 Украина“.

Ông nói thêm rằng, theo luật pháp cơ quan GPU đã không còn được làm điều này (do hết thẩm quyền kể từ ngày 20 tháng 11, -nd), nhưng dù sao thì cũng sẽ làm.

Như đã biết, cơ quan điều tra DBR đáng ra phải bắt đầu có quyền hạn và hoạt động từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 và tương ứng là sẽ bắt đầu các vụ điều tra trước xét xử mà hiện nay cơ quan công tố đang làm.

Trong khi đó, cho tới nay cơ quan điều tra nhà nước DBR chưa bắt đầu hoạt động, kể từ ngày 20 tháng 11 các điều tra viên của cơ quan công tố mất quyền hạn thực hiện một số vụ điều tra nhất định thuộc thẩm quyền của DBR.

Luật số 7278 cần phải phải sửa đổi tình hình này, nghĩa là gia hạn thẩm quyền của cơ quan công tố về các vụ án trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên dự án luật này cho tới bây giờ chưa được đưa vào chương trình nghị sự của quốc hội.

Lãnh đạo cao nhất của cơ quan Cục điều tra nhà nước DBR vừa được ủy ban tuyển chọn bầu ra do ông Roman Truba lãnh đạo.

Ngày 20 tháng 11 trưởng phòng điều tra đặc biệt GPU Gorbachuk tuyên bố rằng, công việc của các cơ quan công tố bị đình trệ do thiếu cơ quan DBR với tư cách là cơ quan phải điều tra thwo chức năng kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017. Và chưa có quyết đinh của quốc hội gia hạn khả năng cho cơ quan điều tra mở các vụ án hình sự mới.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề