Các sự kiện liên tục diễn ra trong ngày 12 tháng 5. Quốc hội Ukraina thông qua luật mở đường cho Lutsenko có thể trở thành trưởng công tố tối cao. Chủ tịch quốc hội Andrey Parubiy đã ký ngay luật này để gửi tới tổng thống phê chuẩn.

Như PV TTX Unian tại quốc hội cho biết, trong luật “Về công tố” xác định rằng công dân Ukraina, ngoài các yếu tố khác, có trình độ đại học và số năm công tác trong lĩnh vực tư pháp hoặc kinh nghiệm trong cơ quan lập pháp và/hoặc trong cơ quan bảo vệ pháp luật không dưới 5 năm có thể được cử giữ chức vụ trưởng công tố tối cao Ukraina.

Dự luật này đã được 258 đại biểu nhân dân trong số 372 đại biểu có mặt bỏ phiếu thông qua.

Trong luật Về công tố trước đây trong một điều khoản tương ứng nói rằng, người gữi chức vụ trưởng công tố tối cao phải có bằng tốt nghiệp đại học luật học và số năm công tác trong lĩnh vực tư pháp không dưới 10 năm.

Đồng thời cũng thiết lập rằng, trong cơ cấu cơ quan công tố tối cao sẽ có các cục, vụ và phòng, đồng thời có cơ quan thanh tra công tố.

Trong chức năng của trưởng công tố tối cao có thêm điểm mà theo đó ông ta theo đề nghị của thanh tra công tố tối cao đưa các hồ sơ sang Văn phòng điều tra quốc gia (tựa như FBI ở Mỹ –ND).

Ngoài ra, bằng những thay đổi luật đã xác định rằng, công dân Ukraina có số năm công tác không dưới 3 năm có thể được cử giữ chức vụ trưởng công tố khu vực (địa phương). Công dân có số năm công tác không dưới 5 năm có thể được cử giữ chức công tố viên của viện công tố tối cao Ukraina.

Dự luật vừa được thông qua ở quốc hội mở đường cho ông Yuri Lutsenko, người từng giữ chức vụ bộ trưởng nội vụ, đại biểu nhân dân ở quốc hội nhiều năm nhưng không có bằng đại học luật có thể được cử giữ chức vụ trưởng công tố tối cao nếu như tổng thống Ukraina đề xuất cho quốc hội xem xét ứng cử Lutsenko cho chức vụ này.

Dự luật vừa được quốc hội thông qua gây nên nhiều lo ngại trong giới chính trị gia của các phái khác nhau ở quốc hội, tuy nhiên sau khi bỏ phiếu thông qua thì nó đã được chủ tịch quốc hội Parubiy ký ngay và gửi tới tổng thống.

  • Ngay trong ngày 12 tháng 5, sau khi luật về công tố Ukraina đã được sửa đổi và được quốc hội thông qua tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ký phê chuẩn luật này đồng thời đăng ký dự án quyết định (N4654) của quốc hội Ukraina về việc đồng ý cử ông Yuri Lutsenko giữ chức trưởng công tố tối cao Ukraina.
  • Ngày sau đó vào phiên họp buổi chiều quốc hội đã bỏ phiếu thông qua quyết định đồng ý cử ông Yuri Lutsenko làm trưởng công tố tối cao Ukraina, đồng thời cũng tước ủy quyền đại biểu quốc hội của ông ngay theo đề nghị của ông để ông chuyển sang cơ quan hành pháp làm việc trong tuần tới. Có 264 số đại biểu nhân dân đồng ý bỏ phiếu cử ông Yuri Lutsenko giữ chức trưởng công tố tối cao Ukraina.

Nguồn: TTX Unian

PS/Comment: Cơ quan công tố là công cụ đắc lực của nhà nước để giữ gìn kỷ cương phép nước bằng các công cụ pháp luật. Tuy nhiên, chính vì sức mạnh của cơ quan công tố mà nó có thể bị lợi dụng vào mục đích độc tài bằng cách tiêu diệt các đối thủ của các nhóm chính trị, kinh tế và đảng phái. Lịch sử các quốc gia có chế độ pháp hiến không thượng tôn pháp luật cho thấy nhiều thí dụ về lợi dụng cơ quan công tố để tiêu diệt những người có ý kiến khác… Những diễn biến tình hình chống tham nhũng ở Ukraina trong những năm qua, nói riêng là dưới chế độ Yanukovich cũng như sau đó cho thấy không thể có cải cách đất nước trong tất cả các lĩnh vực nếu không cải cách hệ thống công tố. Hy vọng với luật mới về công tố Ukraina có thêm những công cụ mới để chống tham nhũng có hiệu quả, chống các thế lực làm bất ổn chính trị xã hội ở trong nước để tiến tới thực hiện những ước vọng của Maydan trong hai cuộc cách mạng xã hội diễn ra trong vòng 10 năm (2004-2014), tiến tới hội nhập vào gia đình lớn các quốc gia văn minh, trước hết là hội nhập Châu Âu.

Yuri Lutsenko một người từ các Maydan khi còn trẻ tuổi (những năm 2001-2004…) chắc chắn hiểu rõ ước vọng quần chúng hơn ai hết, bắt mạch được cuộc sống thực tiễn và vì thế có thể hy vọng vào những tiến bộ trong hệ thống công tố dưới sự lãnh đạo của ông.

»Cùng chủ đề