Trưởng công tố tối cao Ukraina Yuri Lutsenko đã cử ông Gyunduza Mamedov làm trưởng công tố Cộng hòa tự trị Crimea. Thông tin được công bố trên website GPU.

“Ngày 22 tháng 8 năm 2016 trưởng công tố tối cao Ukraina đa xkys sắc lệnh cử ông Gyunduza Mamedov làm trưởng công tố Cộng hòa tự trị Crimea”, – trưởng công tố quân sự Anatoly Matyos tuyên bố khi giới thiệu người lãnh đạo mới cho tập thể công tố nước cộng hòa.

Ông Matyos cũng nhấn mạnh tính chất quan trong của sự hợp tác của cơ quan công tố với các giới xã hội và cộng đồng người tác-ta Crimea nhằm bảo đảm quyền của những người dân sống trên bán đảo bị thôn tính.

PS: Ông Mamedov từng làm công tố viên ở Crimea,  phó trưởng công tố tại Odessa.

Nguồn: TTX Unian

 

»Cùng chủ đề