Ông Yuri Lutsenko nhấn mạnh rằng chính phủ “dùng tất cả năng lượng của mình hướng tới chiến dịch PR và phục vụ các quyền lợi của tài phiệt trong việc cắt cử cán bộ then chốt vào lãnh đạo các tập đoàn độc quyền nhà nước”.

Thủ lĩnh phái BPP của tổng thống, ông Yuri Lutsenko nói trong phiên họp Hội đồng hiệp thương các thủ lĩnh của các phái và các chủ tịch ủy ban của quốc hội.

“Chính phủ nỗ lực tiếp tục làm mất ủy tín của cả hệ thống chính trị Ukraina trên truyền thông nước ngoài, Arseny Yatsenyuk đẩy trách nhiệm về tình hình sang cho tổng thống, cho các phái, cho ai bất kỳ nhưng không phải cho chính quyền hành pháp và người đứng đầu chính phủ”, – ông Lutsenko nhận xét.

Ông Lutsenko nhấn mạnh rằng không ai có thể nói rằng tổng thống Ukraina cản trở ai đó tiến hành cải cách, cũng như phái BPP ở quốc hội cũng không phá hoại cải cách. Theo lời ông Lutsenko “chính phủ nỗ lực thực hiện trò PR vì quyền lợi của các thế lực tài phiệt trong việc cân nhắc các chức vụ then chốt của các tập đoàn nhà nước độc quyền”.

“Chúng tôi cho rằng cần phải có một chính phủ kỹ trị thay thế chính phủ Yatsenyuk, một chính phủ mới để cuối cùng thực hiện các hiệp định liên minh”, – ông Lutsenko kết luận.

Nguồn: Liga.net

PS/Comment: Có vẻ hai phái lớn nhất ở quốc hội Ukraina là BPP của tổng thống và “Mặt trận nhân dân” của thủ tướng vẫn không ngừng nghỉ “đá” lẫn nhau. Tình hình tựa như năm 2006, khi phái tổng thống Yuschenko với phái Tymshenko “đá” nhau để rồi cả hai đều thất bại mà nhường chỗ chính trường cho phái đối lập. Tựa chuyện “hai con dê qua cầu, không con nào chịu nhượng con nào nên cả hai cùng đổ xuống sông”.

»Cùng chủ đề