Lương bình quân của một người là việc ở Ukraina trong tháng 9 năm 2017 so với lương tháng 8 tăng lên 3,3%, còn nếu so với cùng tháng của năm 2016 tăng lên 37,2% – đạt mức 7351 Hrivnia. Cơ quan Cục thống kê nhà nước thông báo.

Lương thực tế trong tháng 9 năm 2017 so với tháng 8 năm 2017 đã tăng lên 1,3%, còn nếu so với tháng 8 năm 2016 tăng lên 17,3%.

Trước đó đã có thông báo trong tháng 8 năm 2017 lương bình quân là 7114 Hrivnia, so với tháng 7 lương thực tế giảm 3%, còn so với tháng 8 năm ngoái tăng 17,2%.

Các dữ liệu không xét tới lãnh thổ bị chiếm đóng.

Nguồn: liga.net

»Cùng chủ đề