Theo dữ liệu của Bộ chính sách nông nghiệp Ukraina lương bình quân trong nông nghiệp tháng 1-2 năm 2019 là 7 259 Hrivnia, nghĩa là tăng lên 1 438 Hrivnia so với cùng ký năm ngoái.

Tư nhân hóa các xí nghiệp công-nông nghiệp Ukraina có thể trở thành cơ hội đầu tư

Lương của những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp trong tháng 1-2 năm 2019 đã tăng lên 24,7% (một phần tư). Cơ quan báo chí bộ chính sách nông nghiệp Ukraina thông báo.

Lương bình quân trong hai tháng 1-2 là 7 259 Hrivnia, trong khi đó vào cùng kỳ năm 2018 mức lương bình quân chỉ là 5 821 Hrn.
Thu nhập của những người làm việc trong ngành chế biến thực phẩm cũng tăng 20,7%, đạt mức 8 758 Hrn.

Theo dữ liệu của cục thống kê nhà nước lương thực tế ở Ukraina trong năm 2018 tăng lên 9,7%, lương danh nghĩa tăng 20,5%.

Theo dự báo của NBU, trong năm 2019 lương thực tế sẽ tăng 7%, lương danh nghĩa tăng 16%.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề