Lương thực tế ở Ukraina vào tháng 3 năm 2019 so với tháng 3 năm 2018 đã tăng lên 12,5%, so với tháng 2 năm 2019 tăng 7,6%. Cơ quan cục thống kê nhà nước Ukraina thông báo hôm ngày 2 tháng 5.

Lương bình quân cho biên chế chính thức vào tháng 3 năm 2019 so với tháng 2 năm 2019 tăng 8,6%, tính cả năm – tăng 22,1%, đạt mức 10 237 Hrivnia.

Cơ quan này thông báo rằng hồi tháng 2 năm 2019 lương bình quân tháng là 9429 Hrivnia, còn hồi tháng 1 là 9223 Hrivnia.

Theo các tỉnh mức tăng lương bình quân tháng là: Mykolayev – 30,9%, Rivno – 28,8%, Donetsk – 27,3%, Zaporizhzhya – 25,9%, Khmelnitskiy – 25,2%, Kharkiv – 21,1%, Cherkasy – 22,5%, Kyiv – 21,1%. Poltava – 23,5%…

Lương cao nhất ghi nhận ở Kyiv, thấp nhất – Chernivtsy

Tăng theo ngành: Hoạt động khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp có mức lương tháng tăng cao nhất – 42,4%, trong công nghiệp tăng 27,4%, trong xây dựng – 26%, trong công nghệ thông tin và viễn thông – 25,4%,…

Trong khi đó, kể từ ngày 1 tháng 1 lương hưu trí ở Ukraina cũng đã tăng lên.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề