Chỉ số lương bình quân ở Ukraina trong anwm 2019 sẽ vào khoảng 10500 Hrivnia, tuy nhiên nếu tăng trưởng cao thì mức lương có thể cao hơn.

Thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman tuyên bố trên cổng thông tin của chính phủ Ukraina. >>Правительственный портал.

Thủ tướng lưu ý rằng, trong vấn đề lương lao động sẽ tạo những điều kiện định hướng tới mức lương 10500 Hrivnia và cao hơn để những người Ukraina đi ra nước ngoài có thể trở về làm việc trong nước.

“Chúng tôi sẽ hướng tới mức lương cao hơn nhằm để những người lao động Ukraina trở về làm việc ở trong nước”, – Groisman nói.

Theo kết quả 11 tháng của năm 2018 lương bình quân ở Ukraina ở mức 9 000 Hrivnia, nếu tính theo tỉ lệ thì tăng 12% so với năm 2017.

Quyền bộ trưởng y tế cho biết, dự định trong năm nay sẽ bắt đầu có hiệu lực về luật sát hạch lại bác sĩ. Thời kỳ quá độ để cấp phép hành nghề bác sĩ sẽ kéo dài 5 năm, kể từ khi luật mới có hiệu lực. Đây là giai đoạn quá độ, chuyển tiếp để bắt buộc mỗi bác sĩ đều phải có giấy phép hành nghề chuyên môn y tế.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề