Lương bình quân ở Ukraina trong tháng 11 năm 2017 là 7 479 Hrivnia, nghĩa là đã tăng lên 2,3 lần so với lương tối thiểu, cơ quan cục thống kê nhà nước thông báo kết quả cuối năm.

Kể từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017 lương bình quân ở Ukraina gia tăng 38,3%. >>сообщили

Lương bình quân tại các xí nghiệp, cơ quan và tổ chức trong tháng 11 năm 2017 là 7 479 Hrivnia, cao gấp 2,3 lần mức lương tối thiểu (3200Hrn). So với tháng 10 lương bình quân tăng lên 1,4%, còn trong 12 tháng lương bình quân so với tháng 11 năm 2016 tăng 38,3%”, – cơ quan cục thống kê nhấn mạnh.

Theo dữ liệu của cơ quan thống kê, trong tháng 11 năm 2017 lương thực tế (sau khi khử lạm phát) tăng 0,5% so với tháng 10 cùng năm và tăng 21,4% so với tháng 11 năm 2016.

Thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman tuyên bố hôm ngày 4 tháng 12 rằng ông lấy nhiệm vụ tăng mức lương trung bình lên mức 10 000 Hrivnia trong năm 2018 là nhiệm vụ chính.

Lương tối thiểu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ tăng lên mức 3723 Hrivnia từ mức năm 2017 là 3200uah.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề