HĐBT Ukraina đã phê duyệt chỉ số lương trung bình cần thiết để xác lập và quy định lương hưu, trong tháng 2 ở mức 3183 Hrivnia, tăng lên 63 Hrivna so với chỉ số của tháng 1, – trong thông báo của Quỹ hưu trí thuộc website của HĐBT nói.“Đã thông qua chỉ số lương bình quân cho một người có bảo hiểm hưu (thuộc hệ thống bảo hiểm nhà nước) ở mức 3182 Hrivnia để tính hưu, – trong thông báo cho biết. – chỉ số này sẽ được xem xét khi xác định hệ số lương trong tháng 2 năm 2015 để tính hưu theo quy định của pháp luật”.

Trong tháng 1 chỉ số lương bình quân là 3120, thấp hơn chỉ số tháng 12 năm 2014.
Quỹ hưu trí cho biết ngân sách quỹ cho năm 2015 được chính phủ thông qua với thâm hụt 19 tỷ Hrivnia do gia tăng quy lương lên 5,6%, bù lương thấp và tính lại lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 12 năm nay.

Tùng Lan
theo Unian

»Cùng chủ đề