Lương bình quân của người làm việc trong biên chế của các xí nghiệp, tổ chức ở Ukraina trong tháng 4 năm 2019 đã tăng lên, đạt mức 10 269 Hrivnia. Cơ quan thống kê nhà nước thông báo vào ngày 28 tháng 5.

Chỉ số tháng 4 đã tăng lên vượt mức lương tối thiểu (4173Hrn) tới 2,5 lần.

Trên biểu đồ do cơ quan thống kê lập thấy rõ tiến độ tăng lương bình quân có chậm lại: so với tháng 3 chỉ số chỉ tắng được có 32Hrn, trong khi đó so với tháng 2 tăng 840Hrn.

Trong khi đó lương thực tế trong tháng 4 năm nay so với năm 2018 đã tăng lên 11,2%.

Những địa phương có mức lương của người làm việc trong biên chế tăng cao nhất:

  • Kyiv – 15 876 Hrn;
  • Tỉnh Donets – 12 134 Hrn;
  • Tỉnh Kyiv – 10 666 Hrn;
  • Tỉnh Dnipro – 10 590 Hrn;
  • Tỉnh Zaporizhzhya – 10 216 Hrn.

(PS/tư liệu từ Google: lương bình quân ở Việt Nam theo thống kê mới nhất vào khoảng 3 800 000VND).

Lưu ý rằng, lương bình quân bao gồm lương cứng của người có chức vụ, tiền thưởng, tiền thưởng bổ sung, phụ cấp chức vụ (kể cả các khoản thuế, phí).

Lương thực tế là lương có xét cả sức mua của lương nominal (lương chính), có xét tới ảnh hưởng của lạm phát, giá cả thị trường và mức thuế phí biến động.

Tính tới ngày 1 tháng 5 mức nợ lương người lao động tình bình quân trên toàn quốc vào khoảng 2,62 tỉ Hrn, tăng 6,2%.

  • Nghề gì lương cao

Hiện tại trước vòng 2 bầu cử thị trường lao động đang bị đóng băng. Trung tâm việc làm Kyiv đưa ra một số dữ liệu đáng lưu ý (dữ liệu của 1 tháng trước đó).

  • Nghề có lương cao vẫn là nghề Công nghệ thông tin IT. Lương bình quân không dưới 35 000Hrn; Nghề thư ký – 25 000Hrn; nghề nghiên cứu thị trường (Marketolog/thị trường học) và lắp ráp trên cao – tương ứng 24 500Hrn và 15,5 000Hrn.
  • Lương bình quân ở Kyiv – 14 500Hrn.

Nguồn: Segodnya

»Cùng chủ đề