Trong tháng 10 lương bình quân ở Ukraina đã tăng lên tới 9218 Hrivnia, nghĩa là tăng lên 24,9% so với tháng 10 năm 2017.

Thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman viết thông báo trên trang Fb. >>Facebook.

Theo lời thủ tướng, nguyên nhân của sự gia tăng lương bình quân là sự tăng trưởng ổn định nền kinh tế của Ukraina trong vòng 11 quý (ba năm) lại đây.

Ông Groisman đánh giá rằng, “trong điều kiện như vậy nhiều việc làm được tạo ra, xuất hiện sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp việc làm, mà hậu quả là buộc phải tăng lương để tuyển dụng do nhu cầu lao động có chuyên môn với mức lương cao tăng lên”

Nguồn: LentaUA.net

»Cùng chủ đề