Hội đồng Bộ trưởng Ucraina đề nghị thay đổi thời gian thi hành việc giảm 13% thuế nhập khẩu, tức là chưa áp dụng ngay mà kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa.

Điều này được nhắc đến trong bản thảo kinh tế № 4262 vừa được gửi lên chờ Quốc hội thông qua. Trong bản tài liệu đồng thời cũng nhắc tới việc bổ xung thuế nhập khẩu cho một số mặt hàng, nhưng việc này còn phải thông qua ý kiến của Ngân hàng quốc gia(NBU).

Thời gian giảm thuế sẽ được điều chỉnh trong trường hợp vấp phải sự phản đối, hoặc có ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự trữ vàng quốc gia hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của nền công nghiệp trong nước, những không được quá 12 tháng.

Còn cơ chế bổ xung thuế sẽ được thực hiện dựa trên điều luật về Hoạt động ngoại thương. Hơn nữa, luật cũng nghiêm cấm việc bổ xung thêm thuế đối với các loại hàng hóa nhập khẩu đã được đăng kí hoặc thuộc về hạn ngạch.

Theo bản dự thảo, việc thu thêm các loại thuế bổ xung sẽ có hiệu lực sau 30 ngay từ khi được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng Ucraina Yulia Tymoshenko cho rằng, các yêu cầu bồi thường 13% phụ cấp thuế từ WTO có được chấp nhận hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định giảm thuế cho một vài mặt hàng nhập khẩu.

Phamxuan
theo Kor

»Cùng chủ đề