Tòa án hành chính khu vực Kyiv sau khi xem xét đơn khiếu nại đòi cấm ký và công bố luật Ukraina “Về bảo đảm tác động điều chỉnh của tiếng Ukraina như là ngôn ngữ quốc gia” đã quyết định từ chối thỏa mãn đòi hỏi của nguyên đơn.

Quyết định của tòa được cơ quan báo chí tòa án công bố trên trang website. Nguyên đơn là Cty TNHH “Viện chính sách tư pháp và bảo vệ xã hội mang tên Irna Berezhna” (Đảng cựu Đảng viên đảng Các khu vực, -nd), bị đơn là chủ tịch quốc hội Andrey Parubiy.

Nguyên đơn đòi cấm chủ tịch quốc hội cũng như quan chức bất kỳ của quốc hội ký luật và chuyển sang tổng thống phê chuẩn cũng như cấm công bố luật chính thức.

Tòa quyết định rằng nguyên đơn không chứng minh được sự vi phạm pháp luật của chủ tịch quốc hội, đồng thời không đưa ra được bằng chứng nào để khẳng định hoàn cảnh như thế.

“Tòa đã đi đến kết luận về tính chất thiếu cơ sở để đáp ứng khiếu nại, bởi vì tuyên bố không chứa cơ sở và bằng chứng (chẳng hạn, Điều lệ của Cty TNHH), rằng đơn và khiếu nại có liên quan tới mục đích của Cty TNHH “Viện chính sách tư pháp và bảo vệ xã hội” được thành lập nên. Trong khi đó trong đơn lại nói về bảo đảm khiếu nại rằng, quyền của tổ chức xã hội bị xâm phạm bởi các hành động của chủ tịch quốc hội”, – trong thông cáo báo chí của tòa nói.

Đồng thời tòa cũng xác định được rằng, thủ tục khiếu nại hủy bỏ quyết định của quốc hội lại do chính các ĐBND của quốc hội đưa ra.

Lưu ý rằng, luật về ngôn ngữ quốc gia đã trải qua xem xét với 2 000 điểm sửa đổi xác định các quy phạm sử dụng tiếng Ukraina:

  • Nó trở thành nghĩa vụ sử dụng trong không gian công khai;
  • Trong các lĩnh vực nhà nước và cộng đồng;
  • Trong giao thông và cơ sở ăn uống công cộng;
  • Trong các biển báo, nhãn hàng và dịch vụ;
  • Trong lĩnh vực giáo dục và y tế;
  • Trong nhà hát và biểu diễn, điện ảnh chuyển ngữ;
  • Trong truyền hình và internet, báo chí và truyền thông.

Tài liệu được xã hội quan tâm và thảo luận sôi nổi và cũng nhận không ít sự phê phán, kể cả từ phía các nhân vật chính thức.

Nguồn: Obozrebatel

»Cùng chủ đề