Các khu vực riêng biệt của tỉnh Donetsk và Lugansk (viết tắt: ORDLO) được xem là lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, đồng nghĩa Nga là kẻ xâm lược lãnh thổ  Ukraina. Trên lãnh thổ đó mọi hoạt động của bất kỳ cơ quan nào tự xưng, bất kỳ quyết định nào do họ thông qua đều không có hiệu lực pháp lý.

Dự án luật tiên liệu rằng, khi cần thiết thì trên lãnh thổ bị chiếm đóng này sẽ có thể được nhà nước tuyên bố áp dụng tình trạng chiến tranh.

Dự luật về tái hội nhập Donbass được Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng SNBOU sọan thảo. Dự luật này thừa nhận các khu vực rêng biệt của tỉnh Donetsk và Lugansk tạm thời bị Liên bang Nga chiếm đóng. >>“РБК-Украина”.

Trên lãnh thổ tỉnh Lugansk và Donetsk trong đường giới hạn lãnh thổ trên cạn đang bị chiếm đóng thừa nhận có quân đội của LB Nga và các tổ chức có vũ trang do LB Nga dựng lên và được họ chỉ huy và điều khiển, đồng thời cả chính quyền chiếm đóng do LB Nga thiết lập để thực hiện quyền lực của mình.

Tất cả không gian mặt biển bên trong và bên ngoài và không gian bầu trời trên lãnh thổ này đều được thừa nhận là bị Nga chiếm đóng.

Đối với các lãnh thổ bị chiếm đóng sẽ thiết lập chế độ tư pháp đặc biệt cho việc đi lại qua giới tuyến, thực hiện và bảo đảm quyền và tự do của con người.

Cơ quan bất kỳ tự xưng trên lãnh thổ này, hoạt động của chúng và các quyết định do họ đưa ra đều được xem là bất hợp pháp, nếu như chúng không được tiên liệu bởi Hiến Pháp và luật pháp của Ukraina.

Tất cả các cá nhân hay pháp nhân, không phụ thuộc vào việc đã sơ tán, di chuyển hay không đều còn được giữ quyền sở hữu đối với tài sản của mình trên lãnh thổ bị chiếm đóng.

Các điều khoản liên quan tới chính sách nhà nước đối với các lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng tiên liệu sự phục hồi chủ quyền nhà nước Ukraina trên các lãnh thổ này, sự giải phóng và phục hồi chế độ pháp hiến trong giới hạn các lãnh thổ này, đồng thời phục hồi các quyền và tự do của các công dân Ukraina bị thiệt hại do cuộc xâm lược của Liên bang Nga.

Trong dự án nói rằng, tổng thống Ukraina có thể quyết định đối với việc sử dụng lực lượng vũ trang của Ukraina và các hình thức vũ trang hợp pháp khác để kiềm chế và chống trả cuộc xâm lược của Nga, phục hồi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina và bảo vệ biên giới.

Khi cần thiết có thể quyết định áp dụng tình trạng chiến tranh.

Chế độ dọc đường biên tiếp xúc, trật tự di chuyển của người và hàng hóa qua giới tuyến được trưởng ban tham mưu tác chiến liên hợp của bộ tham mưu các lực lượng vũ trang Ukrana quyết định theo thỏa thuận với cục an ninh quốc gia. >>“Проект концепции”

Lưu ý rằng, ngày 10 tháng 7 cơ quan SNBOU đã hoãn việc xem xét dự luật về giải phóng Donbass.

Nguồn Gordonua

»Cùng chủ đề