Luật về sử dụng vé điện tử trong giao thông ở Ukraina đã có hiệu lực từ ngày hôm nay.

 

Theo luật này thời gian dừng phương tiện giao thông hành khách tại các điểm đỗ được giảm thiểu tối đa. Luật cho phép áp dụng vé điện tử trong giao thông đô thị.

Theo các tác giả của luật này, hệ thống bảo đảm khả năng thanh toán tiền vé thuận tiện, kể cả việc kiểm soát vé. Ngoài ra, nhờ những sửa đổi mà thời gian chờ đợi phương tiện giao thông công cộng tại các điểm đỗ cũng giảm đáng kể.

Đồng thời nó cho phép áp dụng những hệ thống mềm dẻo về giá cả. Tài liệu cũng bảo đảm bắt buộc những người được hưởng ưu đãi cũng phải có vé điện tử.

Kì vọng rằng vé điện tử và hheeju thống thành toán điện tử sẽ gia tăng lãi cho các xí nghiệp giao thông nhà nước và kết quả là giảm nhu cầu chi tiền ngân sách.

Mua vé Bus Online >>>Ở đây 

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề