Văn phòng tổng thống Ucraina thông báo rằng, lương lao động sẽ được tính trên cơ sở giá trị của một giờ lao động. Tổng thống V.Yuschenko đã ký dự luật do quốc hội thông qua về những thay đổi trong các văn bản pháp quy liên quan đến trả lương theo giờ lao động.

Lưu ý rằng, ngày 26 tháng 6 năm 2009 Quốc hội Ucraina đã thông qua lần hai dự luật số 3253 “về những thay đổi trong một số văn bản pháp quy của Ucraina liên quan đến trả lương theo giờ lao động” (Tác giả dự luật: O.Zarubinsky và Y.Litvin). Quyết định này đã thông qua với 236 phiếu thuận.

Theo lời ông Zarubinsky dự luật “cho phép đánh giá công bằng lao động của những người làm việc trong những điều kiện khác nhau”. “Trong rất nhiều nước phát triển tồn tại khái niệm mức lương giờ tối thiểu”. Trong luật pháp của chúng ta hiện chỉ có khái niệm “lương tháng tối thiểu”. Nhưng thực tế có nhiều tình huống khác nhau. Thường người ta làm việc với thời gian không đầy đủ và thỏa thuận với chủ thời gian làm việc nào đó cụ thể.

Luật này chứa đựng những quy phạm điều tiết không chỉ lương tháng mà cả mức lương giờ tối thiểu. Điều đó có nghĩa là người cho việc làm cần phải trả tiền cho công việc không dưới mức tối thiểu mà luật quy định theo giờ. Mức lương cụ thể của một giờ làm việc do quốc hội xác định trong luật về ngân sách hang năm có tính đến chỉ số mức thu nhập cho từng năm tiếp theo. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2010.

Chủ tịch Ủy ban trung ương công đoàn văn hóa, bà L.Peremygina bình luận rằng, bà tin là luật này sẽ làm mức lương chung bị giảm. Bà nói:  “Các ông chủ có thể giảm số giờ lao động một cách tùy tiện và do đó sẽ ảnh hưởng đến mức lương. Lương sẽ bị cắt xén và người lao động sẽ bị đưa vào tình trạng thậm chí không làm nên nổi lương hưu cho mình”. Bà nói thêm rằng, cả thế giới người ta dùng luật này từ lâu nhưng ở ta cần phải có một sự giải thích cho tất cả mọi người một cách dễ hiểu để cho nó có lợi cho cả ông chủ và cả người lao động. Nhưng sẽ rất lâu người ta mới có thể quen với hệ thống này.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN