Mức thuế mới ở các chợ Ucraina dự định sẽ từ 18 cô-pếc/m2/ngày kinh doanh, đó là thông báo của ông Alexanđờ Turờchinốp, phó thủ tướng thứ nhất Ucraina, sau một số cuộc thảo luận với đại diện các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Điều đó cũng được thủ tướng Y. Tymoshenko nhắc lại trong các cuộc họp báo sau đó.

Như chúng tôi đã đưa tin, dự thảo số 3532 dự thảo luật thuế của chính phủ ngày 22-12-2008 đã không được thông qua tại quốc hội ngày 15-1-2009 và đã được trả về để điều chỉnh lại. Trong thời gian qua, chính phủ, các tiểu ban thuế và hải quan của quốc hội và phòng thuế của các tỉnh và cả khu tự trị Krưm đã mở một cuộc đàm thoại giữa các ban nghành, có cả các đại diện của các doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng.

Xin nhắc lại rằng dự luật số 3532 gồm nhiều điều khoản trong đó chủ yếu là bỏ 14 khoản thuế và thu, thay vào đó bằng 4 khoản thuế và 2 khoản thu, hoàn thành cơ chế thu quảng cáo, dịch vụ du lịch.

Theo ông Turờchinốp dự luật thuế nhằm giảm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp và tăng hiệu quả của việc thu thuế tại các địa phương. Các cuộc tranh luận diễn ra xung quanh 2 vấn đè then chốt nhất: đối tượng thu thuế và mức thuế. Trước đây đối tượng thu thuế là mỗi chỗ kinh doanh và các doanh nghiệp tự trả thì nay dự định sẽ tính từng m2 tổng diện tích chợ và do ban quản lý chợ phải trả. Đa số đại diện các doanh nghiệp đã cương quyết đòi bỏ toàn bộ và không đưa ra quốc hội xem xét lần thứ 2. Họ cho rằng nếu thuế chợ tính vào từng m2 diện tích thì thực tế là lập lại thuế đất mà họ vẫn đang phải trả. Tức là bị đánh thuế 2 lần.

Một số khác ôn hòa hơn cho rằng nên hoãn việc xem xét dự thảo luật đến sau khi hết thời kỳ khủng khoảng. Cac doanh nghiệp có ý kiến chung rằng dự thảo luật thuế sẽ là ghánh nặng không chỉ riêng cho họ mà còn cho cả người tiêu dùng, kết quả sẽ dẫn đến đóng cửa chợ và 3 triệu người kinh doanh thất nghiệp. Từ đó ngân sách nhà nước sẽ bị thất thu. Họ cho rằng dự luật nhằm tiêu diệt các chợ – đối thủ cạnh tranh chủ yếu là mạng lưới siêu thị. Ngoài ra sự dao động cao từ 0,25 đến 2,5 % sẽ làm tăng nạn tham nhũng ở địa phương.

Ông Sergey Terekhin trưởng tiểu ban thuế và hải quan của quốc hội thì bảo vệ quan điểm cần điều chỉnh dự thảo luật và đưa lên quốc hội xem xét lần thứ 2. Vì nếu không theo luật pháp Ucraina, quốc hội sẽ xem xét và  bỏ phiếu dự thảo luật đó mà không sửa đổi. Ông nói rằng ngân sách quốc gia Ucraina năm nay bị thiếu hụt khoảng 62 tỷ Gríp.

Ống phó tổng cục thuế Sergey Lekarờ đã bảo vệ dự luật cho rằng cần đưa ra quốc hội 1 dự thảo được chỉnh lý cân bằng và các bên đều chấp nhận được. Ông Nói rằng vấn đề nóng bỏng nhất là đối tượng thu thuế và mức thuế. Chính phủ đã quyết định giảm từ 0,25 đến 2,5 % xuống còn 0,03 % mức lương tối thiểu tức là chỉ có 18 cô-pếc/m2/ngày kinh doanh, đó là mức mà các doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng trả. Ông nói thêm, tổng doanh thu của tất cả các chợ ở Ucraina là 325 tỷ gờ ríp na, nhưng khả năng tài chính của các chợ khác nhau do đó phải tìm một giải pháp thỏa đáng. Theo tính toán của DN.ODESSA, mức thuế đối với từng doanh nghiệp sẽ cao hơn 0,18 grivna khoảng hơn 2 lần vì thuế đánh vào tổng diện tích chợ, còn diện tích kinh doanh thực tế của các chợ gồm 50% tổng diện tích đó là mức thuế tối thiểu. Hơn nữa mức thuế còn phụ thuộc vào vị trí mặt bằng buôn bán và chế độ làm việc vv… thuế đó sẽ thay vào một số thuế mà chúng ta đang trả.

Nhiều đại biểu quốc hội ví dụ như bà Kasennhina Liarina khối Ucraina của chúng ta, thì phản đối dự luật thuế vì cho rằng thuế không được đánh vào diện tích mà cần đánh vào doanh thu của chợ.

Trong bài phát biểu gần đây, phó chủ tịch quốc hội Nhikolai Tômenka và thủ tướng Y. Tymoshenko đều lên tiếng đảm bảo sẽ không tăng ghánh nặng đối với tầng lớp doanh nghiệp vừa và nhỏ và dự thảo luật sẽ chưa đưa ra quốc hội khi chưa có sự đồng thuận của các doanh nghiệp. Đặc biệt trong lúc khủng khoảng này việc khôi phục lòng tin và ổn định để các chợ hoạt động là mong muốn của chính phủ cũng như các doanh nghiệp, kể cả sau này có sửa đổi thì luật mới sẽ không có những xáo trộn và quyền lợi của người kinh doanh tại các chợ phải được bảo đảm.

Lê Thái Kỳ (Tổng hợp)