Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy đã trình quốc hội dự luật về buộc tổng thống từ chức – Impeachment (luận tội tổng thống).

Phiên bản luật của tổng thông có những điểm chi tiết khác với phiên bản mà ĐBND đã trình quốc hội trước đó.

Dự luật mang mã số 10240 về thủ tục luận tội tổng thống đánh dấu những điểm cơ bản cuả quá trình và nguyên nhân buộc tổng thống thoái vị khỏi các quyền hạn của mình. Theo Điều 111 của Hiến pháp Ukraina, tổng thống có thể bị quốc hội tước quyền hạn trong trường hợp ông thực hiện hành vi phản bội tổ quốc hoặc tội phạm khác.

Đồng thời đánh dấu cơ sở pháp lý của quá trình tước quyền hạn tổng thống khỏi chức vụ người đứng đầu nhà nước. Quá trình bắt đầu phải được thông qua bởi đa số pháp hiến ở quốc hội (3/4 số ĐBND hiến định). Để tiến hành điều tra quốc hội sẽ thành lập một ủy ban điều tra lâm thời với thành phần: Công tố đặc biệt, Nhân viên điều tra đặc biệt, Các ĐBND.

Ủy ban điều tra đặc biệt có thành phần tham gia của các phái tỉ lệ thuận với số đại biểu của phái đảng và nhóm đại biểu. Những người đưa ra sáng kiến xem xét vấn đề luận tội tổng thống sẽ đề xuất ứng viên cho chức vụ công tố đặc biệt và các nhà điều tra – là các ĐBND của các phái, nhóm ĐBND ở quốc hội.

Họ có thể là những công dân Ukraina có trình độ học thuật tư pháp, không dưới 10 năm trên cương vị công tố hoặc là nhà điều tra. Họ không có xung đột quyền lợi tiềm năng do tiến hành cuộc điều tra này. Thành phần của Ủy ban điều tra được quốc hội thông qua bằng biểu quyết.

Tiếp theo Ủy ban sẽ kiểm tra sự đầy đủ và cơ sở của những cáo buộc đối với tổng thống và tiến hành điều tra. Ủy ban sẽ chuẩn bị các kết luận và những đề xuất để xem xét tại
phiên họp quốc hội. tại phiên họp đó có thể có mặt của chủ tịch tòa pháp hiến
và thẩm phán tòa pháp hiến.

Cùng với các kết luận và đề xuất các thành viên của Ủy ban – ĐBND sẽ đưa ra quốc hội xem xét dự án quyết định tương ứng.

Để bảo vệ quyền của mình Tổng thống được quyền sử dụng các dịch vụ của luật sư.

Quyết định về luận tội tổng thống Ukraina được thông qua bởi không dưới ¾ số đại biểu quốc hội theo hiến pháp. Tiếp theo, vụ luận tội được xem xét tại Tòa án pháp hiến và tòa án tối cao.

Nếu như cáo buộc không được khẳng định thì lộ trình luận tội được chấm dứt, thông tin về điều này được công bố công khai trên báo-đài “Golos Ukraina”. Ủy ban điều tra được quốc hội giải thể, còn quốc hội xin lỗi tổng thống.

Nguồn: Fakty

PS/Comment: Trong quá khứ gần 30 năm qua ở Ukraina đời tổng thống nào cũng nói về vấn đề Luận tội tổng thống, nhưng chưa có một khóa quốc hội nào thảo luận cụ thể và đưa ra được lộ trình buộc tổng thống thoái vị. Vì thiếu cơ chế này cho nên nhiều vụ làm quyền của tổng thống nghiêm trọng đã dẫn tới xung đột xã hội, thậm chí là Maydan. Vụ giết hại nhà báo Gongadze là một vụ án tày trời nhất có liên quan tới tổng thống nhưng đã không có được công cụ để buộc tổng thống Leonid Kuchma thoái vụ và hầu tòa… Đây là tiền đề để về sau xảy ra Cách mạng Cam… Còn như cựu tổng thống Yanukovich cũng từng ký kết Hiệp định Kharkiv băn 2010 trái với Hiến pháp nhưng đã không bị quốc hội luận tội – điều mà cuối cùng là cơ sở để xảy ra Cách mang phẩm giá năm 2013-2014.

Nếu sắp tới dự Luật về luận tội tổng thống được quốc hội thông qua thì có thể tin rằng trong tương lai các tổng thống Ukraina sẽ bị hạn chế trong những hành động vi hiến của mình, quốc hội sẽ có cộng cụ và lộ trình để luận tội tổng thống, nếu ông ta vi phạm luật pháp. Luật về luận tội tổng thống Impeachment sẽ là công cụ răn đe, cảnh báo những hành vi vi hiến của người có nhiều quyền lực nhất trong một quốc gia.

»Cùng chủ đề