Hôm chủ nhật, ngày 1 tháng 5 luật về nền công vụ Ukraina phiên bản mới nhất bắt đầu có hiệu lực. Riêng các quy phạm buộc người có chức vụ cấp cao nhất phải nắm được tiếng anh hoặc tiếng Pháp của luật này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Như báo Người Việt Odessa đã đưa tin luật này được thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015.

dnepro_skola

Đọc thêm: 1) Nội dung chính của luật về nền công vụ Ukraina >>ở đây 

2) Thủ tướng Groysman… >>ở đây 

Luật mới về nền công vụ Ukraina tiên liệu:

  • Thi tuyển công vụ cho tất cả các chức vụ của nền công vụ;
  • Phân chia chức vụ thành các chức vụ chính trị và các chức vụ công chức nhà nước. Luật này đưa các chính trị trị gia ra khỏi nền công vụ nhà nước – nghĩa là các đại biểu nhân dân và các bộ trưởng, đồng thời cả các trợ lý, các cố vân, thư ký báo chí và nhân sự phục vụ của họ bị đưa ra khỏi nền công vụ;
  • Danh mục các nguyên nhân để sa thải công chức và cấm tham gia đảng phái đối với các công chức cấp cao nhất của nhà nước;
  • Tăng lương cho các công chức và giảm phần thưởng và giảm các khoản chi bổ sung trong cơ cấu lao động của công chức;
  • Áp dụng ba cấp công chức thay vì 7 cấp trước đây: “A” – Công chức cấp cao của nền công vụ, “B” – công chức lãnh đạo các đơn vị cấu thành và “C” – các loại công chức khác;
  • Các chức vụ thư ký nhà nước trong các bộ.

Luật này tiên liệu khả năng chi tiền lương các công chức nhà nước bằng ngân sách nhà nước, cũng như bằng tiền của các chương trình của Liên minh Châu Âu, của các tổ chức quốc tế và các nước khác.

Lưu ý rằng, Liên minh Châu Âu đã hứa với Ukraina chi triền hỗ trợ để áp dụng cuộc cải cách này.

HĐBT đã nhiều lần yêu cầu Liên minh Châu Âu thành lập Quỹ trợ cấp để có tiền trả lương cho các công chức của Ukraina.
ukraina66

Nguồn: Lb.ua

PS/Comment: Như vậy theo luật này nền công vụ sẽ mất ảnh hưởng quyền lợi đảng phái khi các công chức không được phép là thành viên các đảng phái. Các chính trị gia được nhân dân bầu ra thông qua bầu cử quốc hội nếu đủ hạn ngạch để thành lập chính phủ thì chỉ có thể là người điều hành cỗ mày hành chính công vụ trong khuông khổ luật pháp. Các bộ trưởng với tư cách là chính trị gia có chức năng đưa ra chính sách cho ngành được chính phủ thông qua và điều hành thực hiện các chính sách ngành mình có thẩm quyền vì quyền lợi quốc gia và cử tri chứ không còn vì quyền lợi của đảng phái. Các công chức làm việc trong nền công vụ sẽ không phụ thuộc và không bị chi phối bởi các đảng phái và vẫn giữ nguyên vị trí làm việc của mình mỗi khi liên minh chính trị thay đổi. Nguyên tác này cho phép giữ ổn định cho nền hành chính công vụ ổn định và mang tính chuyên nghiệp cao cho dù chính quyền cấp cao nhất thay đổi qua các cuộc bầu cử quốc hội.

»Cùng chủ đề
Mặt trận Donbass im lìm

02 Tháng Năm 2016