Tổng thống Ukraina đã ký luật cải cách hệ thống tư pháp “Về tổ chức tòa án và chế độ của các quan tòa. Luật này cho phép thực hiện những điều thay đổi quan trọng được đưa vào Hiến pháp về phần xé xử. Ngày 30 tháng 9 năm 2016 luật này bắt đầu có hiệu lực.

Luật mới gồm 12 phần với 160 điều khoản. Nó xác định nền tảng tổ chức chính quyền tư pháp trong bộ ba nhánh chính quyền nhà nước, tự quản tư pháp, điều tiết hoạt động của các thẩm phán và bồi thẩm cũng như tiền lương của họ, trật tự bầu cử thẩm phán, xác định tiêu chí cho chức vụ các thẩm phán và sa thải họ, những điều kiện trách nhiệm kỷ luật đối với chánh tòa, thẩm phán và bồi thẩm viên, vv…

Việc thông qua dự luật là một trong các giai đoạn then chốt của cải cách tư pháp và cho phép cải tạo hệ thống xét xử và làm mới biên chế thẩm phán đoàn, lập nên mô hình chính quyền tư pháp để đáp ứng được nhu cầu của xã hội về một tòa án công lý.

Những điểm căn bản của dự luật:

 • Hủy bỏ chếđịnh  “cử thẩm phán lần đầu tiên”, thẩm phán sẽ được cử tuyệt đối vô thời hạn (cho tới nay 5 năm thử thách)
 • Thành lập, tái tổ chức và hủy bỏ các tòa sẽ do quốc hội. Tổng thống mất quyền hạn này.
 • Quốc hội tới lượt mình mất quyền quyết định bắt giữ hay tạm giữ thẩm phán, các quyền hạn này chuyển cho Hội đồng công lý tối cao.
 • Nâng độ tuổi và trình độ chuyên nghiệp đối với thẩm phán: công dân Ukraina độ tuổi 30-65 với trình độ đại học luật và số năm công tác không dưới 5 năm là có cơ hội trở thành thẩm phán
 • Hủy bỏ quyền ưu tiên tuyệt đô về bất khả xâm phạm đối với thẩm phán, không được phép truy cứu hình sự vì những phán quyết tại tòa, nhưng có thể sẽ truy cứu, chẳng hạn vì nhận đút lót
 • Hệ thống xét xử được đơn giản hóa: nó cấu tạo từ tòa án địa phương (sơ cấp), tòa án phúc thẩm và tòa án tối cao
 • Hủy bỏ tòa án kinh tế tối cao, tòa án hành chính tối cao, tòa án chuyên ngành tối cao về các vụ án dân sự và hình sự
 • Tòa án tối cao của Ukraina sẽ là tòa án tối cao được lập mới mà thành phần gồm không quá 200 thẩm phán, ít hơn hai lần hiện nay; trong đó có 5 đơn vị: Văn phòng lớn, tòa phúc thẩm, tòa phúc thẩm các vụ án kinh tế, tòa phúc thẩm các vụ án hình sự, tòa phúc thẩm dân sự.
 • Tiên liệu việc thành lập các tòa án chuyên ngành – tòa án cấp cao về sở hữu trí tuệ và tòa án cấp cao chống tham nhũng.
 • Hội đồng tư pháp tối cao sẽ được thành lập. Hội đồng này xem xét các vụ kỷ luật đối với các thẩm phán.
 • Việc đánh giá chuyên môn và thi tuyển công vụ cho các chức vụ còn thiếu người sẽ do Ủy ban chuyên môn cấp cao của các thẩm phán tiến hành.
 • Tiên liệu việc nâng lương từ từ của các thẩm phán để thu hút các nhà chuyên nghiệp trình độ cao.

Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2016 luật sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Nguồn: Lb.ua

PS/tư liệu: Theo tư liệu chúng tôi tìm thấy và giới thiệu với bạn đọc về mức lương của các thẩm phán Ukraina như sau:
Luật xác định mức lương tại các tòa án địa phương ở mức 30 mức lương tối thiểu, cấp tòa phúc thẩm – 50, ở tòa án tối cao – 75. Nhưng đó chỉ là mức lương gốc.
Tiền thưởng cho số năm công tác lên tới 80%, thưởng cho bằng cấp khoa học – 15-20%, thưởng cho công tác với tài liệu mật – 10%. Nhưng mức thưởng bổ sung này tổng cộng lại không quá 110%. Ngoài ra còn có hệ số khu vực không quá 25%. Hệ số khu vực phụ thuộc vào tổng số dân của khu vực mà tòa án địa phương có thẩm quyền. Hệ số 1,1 bắt đầu tính từ địa phương với 100 ngàn dân, 1,2 bắt đầu từ địa phương với 500 ngàn dân số, 1,25 bắt đầu từ địa phương với dân số tối thiểu 1 triệu người.
Tuy nhiên mức lương này chỉ bắt đầu được áp dụng theo sơ đồ tăng dần cho tới năm 2020. Trong năm 2017 mức lương chính của các thẩm phán sẽ vào khoảng từ 24 ngàn cho tới 65 ngàn Hrivnia (1000-3000 usd/tháng). Theo tính tóa của nhà kinh tế, đại biểu nhân dân Victor Pinzennyk vào năm 2020 mức lương tháng cao nhất trong hệ thống tư pháp lên tới 315 ngàn Hrivnia.

                                                                      

»Cùng chủ đề