Luật “Bầu cử tổng thống Ucraina” được hiệu chỉnh rút ngắn thời gian tranh cử từ 120 xuống còn 90 ngày đã được công bố hôm thứ 5, ngày 10-9, trên báo “Tiếng nói Ucraina” số N169.

Luật không có chữ ký của người đứng đầu quốc gia nhưng được chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin “chứng thực”. Giờ đây quyết định cuối cùng thuộc về tổng thống Victor Yushenko, trước đó ông đã phủ quyết luật, và mới đây cho biết, dứt khoát ông sẽ khiếu nại luật lên Toà án Hiến pháp Ucraina.

Ngoài việc rút ngắn thời gian tranh cử, luật mới còn đặt quy định về việc xây dựng các uỷ ban bầu cử. Giờ đây, các uỷ ban bầu cử vùng sẽ đề cử ửng cứ viên tổng thống, chứ không phải các khối đại biểu quốc hội (như trong luật ban đầu). Các uỷ ban bầu cử vùng sẽ được Uỷ ban bầu cử Trung ương Ucraina lập ra muộn nhất là 50 ngày trước ngày bầu cử, thành phần uỷ ban gồm có người đứng đầu, phó, thư ký và uỷ viên (không dưới 12 người). Các uỷ ban bầu cử khu vực được uỷ ban bầu cử vùng thành lập muộn nhất là 26 ngày trước ngày bầu cử. Muộn nhất là 5 ngày trước ngày bỏ phiếu vòng hai, uỷ ban bầu cử vùng về việc đề cử ứng cử viên lọt vào vòng hai sẽ xây dựng thành phần mới của uỷ ban bầu cử khu vực bao gồm 16 người: mỗi ứng cử viên được đưa vào danh sách bỏ phiếu lại (vòng hai) sẽ có 8 người.

Ngoài ra, luật bầu cử tổng thống sửa đổi cũng quy định, khoản tiền cược bắt buộc đối với mỗi ứng cử viên tổng thống tăng lên 5 lần – từ 500 nghìn lên 2,5 triệu grivna – và sẽ chỉ được hoàn lại nếu ứng cử viên lọt vào vòng hai. Trong trường hợp ứng cử viên không lọt vào vòng hai tiền cược sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước.

Luật “Sửa đổi một số văn bản pháp quy Ucraina về bầu cử tổng thống Ucraina” được quốc hội thông qua ngày 24-7-2009, đến ngày 18-8 tổng thống Yushenko đã phủ quyết luật. Ngày 21-8 sau khi xem xét các đề nghị của tổng thống các đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu vượt qua quyền phủ quyết với 325 phiếu thuận. Ngày 25-8-2009 lần thứ hai luật được trình tổng thống ký, nhưng ngày 2-9 ông Yushenko trả lại luật mà không ký, đề nghị chủ tịch quốc hội tự ký luật. Đồng thời ông Yushenko báo trước, ông sẽ khiếu nại luật lên Toà án Hiến pháp Ucraina ngay khi luật có hiệu lực (kể từ ngày công bố).

Phuong Anh
theo LIGABusnesInform

»Cùng chủ đề