Người đứng đầu Ban hành chính phủ tổng thống Ukraina. Ông không phủ nhận là ông có thể giữ ghế trong chính phủ. Boris Lozhkin lạc quan trong những nỗ lực giải quyết khủng hoảng chính trị. Trong những ngày tới Ukraina sẽ nhận được liên minh mới ở quốc hội và thành phần chính phủ mới.

Người đứng đầu ban hành chính phủ tổng thống Ukraina Boris Lozhkin nói trong phỏng vấn của kênh truyền hình “Ukraina”. “Hiện tại chưa nói tới liên minh hai đảng, ba đảng hay bốn đảng. Đang thương lượng giữa các phái của quốc hội. Và tôi rất hy vọng tới việc tất cả các đại biểu có ý thức, tất cả các phái nghĩ về số phận đất nước, về việc chúng ta cần thiết tích cực hóa sự tiến hành cải cách, họ sẽ tham gia vào thành lập mới liên minh. Nói sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ thấy, tôi nghĩa là trong những ngày gần nhất”, – Lozhkin nói.

Theo lời ông chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy điều này, sẽ hình thành chính phủ mới và Ukraina sẽ nhận 1 tỷ đô la trợ giúp của Mỹ. Lozhkin đồng thời không phủ nhận khả năng ông sẽ giữ chức vụ trong chính phủ mới, kể cả chức vụ phó thủ tướng hoặc phó thủ tướng thứ nhất. “Tôi không loại bỏ khả năng nào cả”, – ông trả lới cầu hỏi nhà báo trong quá trình phỏng vấn.

ZN,UA

PS/Comment: Lạc quan là vậy nhưng có vẻ như Ukraina đang lún sau vào khủng hoảng chính trị và có thể buộc phải tổ chức bầu cử. Điều này hai đảng lớn rõ ràng không muốn, bởi vì một cuộc bầu cử mới sẽ là một Maydan mới khi hai đảng lớn cầm quyền trong vòng 2 năm qua chưa giải quyết được những đòi hỏi căn bản của Cách mạng phẩm giá: Thanh lọc, chống tham nhũng và cải cách theo hướng Châu Âu. Một cuộc tranh giành quyền lực giữa hai phái lớn “BPP” của tổng thống và “Mặt trận nhân dân” của thủ tướng đã làm tiêu tan những hy vọng của người dân vào đối mới chính quyền và khó có thể đạt được sự nhượng bộ để đi tới hồi kết nếu như phái tổng thống vẫn giữ những mưu đồ độc chiếm quyền lực nhà trong bối cảnh xã hội Ukraina đã đổi thay rất nhiều về nhận thức. Trong khi đó một cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ có lợi cho những khuôn mặt mới như Sadoviy, Saakasvili, Lyasko và những khuôn mặt cũ như Tymoshenko, Gritsenko. Điều này đòi hỏi phái tổng thống Poroshenko BPP phải nhân nhượng nhiều hơn là những gì họ mong muốn khi tuyên bố khủng hoảng chính trị.

»Cùng chủ đề