binhhoa

Nhân ngày nhà giáo Viêt Nam 20-11 tôi xin gửi tới các thầy giáo và các cô giáo, những người làm công tác giáo dục lời chúc mừng sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trên con đường phát triển nền giáo dục nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo dạy tiếng Việt cho các thế hệ học sinh trong cộng đồng người Việt tại Ukrauna cũng như trên toàn thế giới, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tràn đầy nhiệt huyết để góp phần đào tạo thế hệ con cháu của cộng đồng người Việt chúng ta!

Nhân ngày của các thầy giáo, cô giáo tôi cũng muốn chia sẻ đôi lời về ý đồ từ  bỏ môn lịch sử đang được xã hội thảo luận trên các diễn đàn khác nhau. Thực lòng mà nói tôi cũng đang bức xúc về ý định từ bỏ môn học lịch sử như một bộ môn khoa học độc lập, đem ghép nó vào một môn học ba thành phần. Bác Hồ đã dạy “dân ta phải biết sử ta”. Dạy môn sử là dạy nhân cách con người, dạy cho học sinh biết về lịch sử, truyền thống của đất nước, của dân tộc, dạy cho thế hệ trẻ biết về tổ tiên, giống nòi. Tuy nhiên, mới đây ông bộ trưởng bộ giáo dục lại có ý định bỏ môn lịch sử đi, hay là gộp môn lịch sử vào dạy cùng với môn tập vẽ và môn sinh vật, hay giáo dục công dân, coi như làm mất đi vai trò của môn lịch sử. Đây là một ý tưởng mà theo tôi là xúc phạm tổ tiẻn, xúc phạm dân tộc và xúc phạm các thấy cô, không thể được lý giải vì lý do học sinh không thích học môn lịch sử mà từ bỏ nó được.

Nếu chúng ta những người thầy giáo, người cô giáo, những người có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, thì không được phép bỏ môn học lịch sử, và cũng không thể đưa môn lịch sử vào dạy cùng môn học vẽ, môn giáo dục công dân được. Theo tôi vẫn phải tăng cường củng cố và gìn giữ môn lịch sử với tư cách là một môn học để bảo đảm cho thế hệ sau những hiểu biết về lịch sử đất nước về truyền thống dựng nước và chống giặc ngoại xâm của dân tộc từ hàng ngàn năm nay. Bộ môn lịch sử có vai tró to lớn trong giáo dục lòng yêu nước, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, bờ cõi non sông, nỗi tiếp và phát triển truyền thống anh hùng ngàn năm của cha ông.

Về biện pháp tôi kiến nghị để mọi người tham khảo, phải đưa môn sử thành môn học bắt buộc, nếu em nào thi môn sử mà có dưới điểm trung bình thì coi như việt vị, tức là không được lên lớp hoặc không tốt nghiệp, chỉ có cách đó thì buộc học sinh phải học. Tuy nhiên, bộ giáo dục và các thầy giáo, cô giáo phải đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn này để sao cho tạo ra và ohats huy được hứng thú học sinh, đó mới là vấn đề và là một câu hỏi  lớn mà ngành giáo dục Việt Nam phải đặt ra và giải quyết chứ không phải từ bỏ môn học này với tư cách là một môn học độc lập.

Với tư cách là Tổng biên tập Báo người Việt Ukraina tôi chia sẻ đôi điều suy nghĩ của mình trên trang báo mạng của cộng đồng nhằm mục đích để cộng đồng trao đồi và đóng góp thêm nhiều ý kiến của mình, đồng thời để số đông các thầy giáo, cô giáo và những người quan tâm tới nền giáo dục đóng góp ý kiến nhằm mục đích góp phần xây dựng nền giáo dục của nước ta.

Một lần nữa tôi xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo nhân ngày 20-11 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của nước nhà mà các thầy cô đã chọn!

»Cùng chủ đề