Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin kính chúc ông bà, cô bác, anh chị em, là những người làm báo chuyên cũng như không chuyên, sức khỏe để làm việc, bản lĩnh để bảo vệ sự thật trước mọi dư luận, và luôn thành công để báo chí có thể phán ảnh ngày càng sâu rộng mọi vấn đề của cuộc sống góp phần nâng cao nhận thức, nâng tầm dân trí như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là một chiến sĩ cách mạng; trang giấy, cây bút là vũ khí sắc bén của họ”

Nguyễn Huy Cường

»Cùng chủ đề