Nhận được tin về cái chết bi thảm của sinh viên Tăng Quốc Bình, Trung ương Hội hữu nghị Nga-Việt và Quỹ Hòa bình Moskva đã gửi đến Hội hữu nghị Việt Nga điện chia buồn. Sau đây là bản dịch nội dung các bức điện đó: