Tôi là Phạm Văn Bằng thay mặt cho lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Thành phố Kiép xin gửi đến hội người Việt Nam tại Odessa lời cảm ơn đến ban tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá giữa 2 hội vừa qua. Cảm ơn sự hiếu khách, cảm ơn đến công tác tổ chức của hội người Việt tại Odessa làm cho chúng tôi rất phấn khởi và xúc động. Tôi hi vọng rằng với sự thân thiện và gần gũi đã có , nhất định 2 hội người Việt chúng ta sẽ phải đoàn kết hơn nữa, cùng nhau thi đua xây dựng cộng đồng cùng nhau hướng về tổ quốc thân yêu.

Phạm Văn Bằng