Chồng tôi là Lê Thanh Thủy đã mất vừa qua, gia đình tôi đã làm mọi thủ tục để tiễn đưa anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng, nay đã mồ yên mả đẹp, thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn đến các tổ chức hội đoàn, anh chị em bạn bè trong cộng đồng và bạn bè gần xa đã thăm hỏi động viên và phúng viếng. Trong lúc tang gia bối giối có gì không phải mong được lượng thứ.

Thay mặt gia đình Vũ Thị Hạnh