Chồng tôi là Đoàn Đức đã về cõi âm, hôm nay mùng 3-8 mọi việc đã yên thất, gia đình chúng tôi đã nhận được những lẵng hoa, những lời động viên thăm hỏi của các cơ quan, tổ chức hội đoàn trong và ngoài nước, anh chị em bạn bè xa gần đã gửi vòng hoa vả phúng viến và tiễn đưa chồng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt gí đình tôi xin trán thành cảm ơn, trong lúc tang gia bối đôi có gì sơ xuất xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình: Quả phụ Lê Thị Hường

Trưởng nam: Đoàn Thanh Tùng