Thay mặt gia đình chúng tôi xin cảm ơn anh em bạn bà gần xa, khi nghe tin mẹ tôi là Vũ Thị Thậm mất, đã gửi lời thăm hỏi động viên đến gia đình chúng tôi. Những lời động viên ấy là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn. Trong khi tang gia bối rối, có gì sơ suất mong mọi người lượng thứ.

Nay, mẹ của chúng tôi đã mồ yên mả đẹp, thay mặt gia đình xin cảm ơn mọi người, cảm ơn ban biên tập báo doanh nghiệp Odessa đã kịp thông tin đến bạn bè gần xa.

Đại diện gia đình: Lương phụ Trần Danh Tuy
Trưởng Nam: Trần Quang Tiến
Trưởng dâu: Đào Thị Bạch Tuyết

Ban biên tập
theo Đào Thị Bạch Tuyết