Chương trình gặp gỡ, giao lưu hữu nghị của Cựu chiến binh Ukraina và Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraina do Hội Cựu chiến binh Ukraina và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraina tổ chức tại Kiev ngày 11 tháng 5 năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

Ban tổ chức Chương trình xin gửi lời cám ơn đến Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và các cán bộ Đại sứ quán đã ủng hộ, giúp đỡ, tham gia và tạo mọi điều kiện để  chương trình thành công như mong đợi

Ban tổ chức cũng xin gửi lời cám ơn đến các Ban chấp hành các Hội Cựu chiến binh và các anh chị em Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố: Kharkov, Odessa, Kiev, Mariupol đã ủng hộ và tích cực tham gia để chương trình thành công tốt đẹp, tạo sự gắn bó, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em của Cựu chiến binh Việt Nam và Ukraina.

Ban tổ chức cũng xin gửi lời cám ơn đến các mạnh thường quân đã ủng hộ và tài trợ cho chương trình:

Ông: Lê Xuân Công

Ông Nguyễn Văn Thành

Ông Nguyễn Nguyên Minh

Ông Nguyễn Hữu Bản

Trong thời gian tổ chức chương trình dù rất cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót, Ban tổ chức rất mong được các Cựu chiến binh và mọi người lượng thứ, góp ý kiến để những lần tổ chức sau được hoàn thiện hơn.

T/M Ban tổ chức Chương trình

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tại Ukraina

Nguyễn Văn Loan

»Cùng chủ đề