Tôi tên là Trần Văn Chiếng tôi đã từng sống tại thành phố Odessa, Ukraina, nay tôi đã vế VN, ngụ tại: Xã Hưng Phú. Huyện Hưng Nguyên. Tỉnh Nghệ An. Vừa qua cực chẳng đã, tôi bị bệnh hiểm nghèo mà gia đình không còn chỗ nào bấu víu, tôi liều làm đơn kêu cứu thông qua báo Người Việt Ukraina đăng tải và đã được anh chị em bạn bè gần xa thương tình giúp đỡ.

Tôi xin gửi lời cám ơn tới ông Vũ Đức Trường cùng Ban Biên Tập Báo Người Việt Ukraina. Vợ chồng anh chị Đức Hằng và vợ chồng anh chị kiên Kim Anh đại diện cho bà con tại Ульяновск. Anh Trần Đức Hải đại diện cho một số bà con ở thành phố-Upha Liên Bang Nga.

Bạn bè thân thiết gần xa cùng toàn thể bà con cộng đồng người Việt hiện đang làm ăn sinh sống tại Ukraina-Ульяновск -Liên Bang Nga và Việt Nam. Đã giúp đỡ và động viên tôi kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần để tôi có điều kiện chữa trị căn bệnh hiểm nghèo tưởng như khó qua. Đến nay sức khỏe và đời sống của tôi được cải thiện rõ rệt.

Tôi xin kính chúc Quý Ban cùng toàn thể bà con cộng đồng dồi dào sức khỏe- hạnh phúc bình an luôn gặt hái nhiều thành công trong trong cuộc sống.

Ông Vũ Đức Trương      = 6000Gr

Cô Oanh Quỳnh Lưu  = 5 Triệu

Một người dấu tên tại  Kiev  = 100$

Ông Nguyễn Hoàng Nam =  300 Gr

Bà Vũ Thị Tuất               =  500Gr

Ông Đỗ Duy Thanh      =  500 Gr

Ông bà Hương Lai       = 100$

Ông bà Tâm Nguyên  = 100$

Ông bà Sơn Dung      =500Gr

Ông Bà Hằng Tuyến  = 500Gr

Ông bà Dương Tính  = 100$

Anh Trần Đức Hải Moscow = 100$.

Gia đình Hoà Thắm Moscow = 100$

Cháu Thuỳ Dương Moscow = 200$

Anh chị: Hải Dương Odesa             = 100$

Anh: Lê Hải từ Liêng Bang Nga      = 65$

Anh chị: Long Ngọc Odessa           = 50$

Các giúp đỡ từ thành phố Ульяновск

1-Gia đình anh Kiên Kim Anh 100$

2-Gia đình Hùng chị Minh 3000 rúp

3-Gia đình anh Lợi Thuỷ Москва 2000 rúp

4-Gia đình anh Tịnh Hiền 2000 rúp

5-Gia đình chú Đức Hằng 2000 rúp

6-Gia đình chú Tịnh Ngà 2000 rúp

7-Gia đình chị Thịnh Phấn 2000 rúp

8-Anh Thành PCT. Hội 2000 rúp

9-Gia đình anh Hưng Đào 2000 rúp

10-Gia đình cô Hoà Sơn 2000 rúp

11-Gia đinh anh Thắng Hoài 2000 rúp

12-Gia đình Thông Tuyên 1000 rúp

13-Gia đình Thọ Phấn 1000 rúp

14-Gia đình Bình Đào 1000 rúp

15-Gia đình cô Liên Hưng 1000 rúo

16- Gia đình cô Truyền Mạnh 1000 rúp

17-Gia đình Thanh Lan 1000 rúp

18-Gia đình Ngọc Cường 1000 rúp

19-Gia đình anh Bình Hoa 1000 rúo

20-Gia đình chị Liễu Hương 1000 rúp

21-Gia đình anh Hùng Hồng 1000 rúp

22-Gia đình anh Khang Phượng 1000 rúp

23-Gia đình chú Long Таня 1000 rúp

24-Gia đình Hải Tỵ 1000 rúp

25-Gia đình Tuấn Vân Anh 1000 rúp

26-Gia đình cô Hiền Giang 1000 rúp

27-Gia đình anh Tú Hà Nội 1000 rúp

28-Cô Phượng 1000 rúp
29-Chị Lam 1000 rúp
30-Cô Hường Tú 1000 rúp
31-Cô Thuỷ Giang 1000 rúp
32-Anh Lưu Nguyên 2000 rúp
33-Gia đình Hiếu Minh 1000 rúp
34-Gia đình cô Phương Hào 1000 rúp
35-Gia đình cô Thuỳ Minh 3000 rúp
36-Cô Hương 1000 rúp
37-Cô Chiêm 1000 rúp
38-Anh Hồng Đô Lương 1000 rúp
39-Gia đình Hà Thuỷ 2000 rúp
40- Bác Trịnh Văn Quế 500 ngàn VN đồng.

Tôi xin chân thành cảm ơn quí báo và anh chị em bạn bè xa gân đã dành cho tôi một tấm lòng vô cùng to lớn, số tiền này sẽ giúp tôi chữa trị bệnh tật, trong lúc bệnh nặng mà gia đình không có 1 xu, mơ tôi cũng không hình dung được những tình cảm mọi người đã dành cho tôi này.

Trần Văn Chiến

»Cùng chủ đề