Lời cảm ơn! bởi Xuân Kiểm

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới. Hội người Việt nam thành phố ODESSA. Hội Đồng Hương Bắc Miền Trung tại ODESSA. Hội Đồng Hương Vĩnh Phú tại ODESSA. Hội người Lang Đài tại UKRAINA. Làng Staritskozo. Cùng toàn thể các Cô Chú, Anh Chị Em, các Bạn và các Cháu gần xa đã gửi lời chia buồn, vòng hoa và đến Phúng Viếng Tiễn đưa Cha Chúng Tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc Tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin được thông cảm và lượng thứ!

Một lần nữa gia đình Chúng Tôi xin chân thành cảm tạ!

Thay mặt gia đình.

Trưởng nam Lê Xuân Thanh. Dâu trưởng Dương Hồng Tươi.