Sản phẩm lò xo không bọc xuất xứ Việt Nam đã bị kết luận bán phá giá tại thị trường Mỹ, và sẽ bị áp thuế chống bán phá giá từ ngày 4/12.

Ủy ban Thương mại quốc tế của Mỹ (ITC) vừa khẳng định sản phẩm lò xo không bọc xuất xứ Việt Nam và Nam Phi đã được bán phá giá tại thị trường Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm này từ 4-12.

Tháng 12-2007, một số doanh nghiệp Mỹ nộp đơn kiện việc sản phẩm lò xo không bọc từ một số nước bán phá giá ở thị trường Mỹ.

Tháng 2-2008, ITC ra quyết định sơ bộ cho rằng sản phẩm lò xo không bọc nhập khẩu từ Trung Quốc, Nam Phi và Việt Nam bán phá giá vào thị trường Mỹ đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp nội địa của nước này.

Tháng 7, DOC ra kết luận sơ bộ khẳng định có hiện tượng bán phá giá với biên độ tương ứng là 118,17%-234,51% (Trung Quốc), 121,39% (Nam Phi) và 116,31% (Việt Nam).


theo Q. Như, PLTPHCM