Theo như dữ liệu phân tích gần đây của Bộ tài chính Ucraina, thu nhập ngân sách nhà nước trong năm 2009 so sánh với cùng kỳ năm ngoái giảm 3,5%.

Trong khi đó, thiếu hụt ngân sách tính từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2009 vào khoảng 10,61 tỷ grivna. Bộ Tài chính thông báo, cho vay tín dụng từ ngân sách chỉ đạt 1 tỷ grivna.
 
Nói chung, thu nhập ngân sách nhà nước so với cùng kỳ năm 2008 giảm đi khoảng 101,12 tỷ grivna (3,5%), trong đó có 67,66 tỷ thất thoát từ việc thu thuế nhà nước.

Chi tiêu từ ngân sách từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2009 vào khoảng 110,73 tỷ grivna. Mức này cao hơn so với cùng thời điểm của năm 2008 là 7,6%.

Theo Bộ Tài chính, số tiền mà Ucraina đã vay là 21,7 tỷ đô la, cao hơn 21,6 lần so với sáu tháng đầu năm 2008 .

Số tiền mà ngân sách đã trích ra trả nợ tăng 22,5 lần, tức là vào khoảng 4,06 tỷ grivna.
 
Trước đó, Kho bạc Nhà nước đã công bố rằng, thu nhập ngân sách nhà nước tăng 103,6% trong khoảng thời gian từ thàng 1 đến tháng 7 năm 2009.

NguyenNghia
theo TCH

»Cùng chủ đề