Thực ra ngày mai, 24 tháng 8, trong cuộc Diễu binh ở Kyiv thì những bộ quân phục mới này của quân đội Ukraina lần đầu tiên được công khai chính thức trong quân đội và xã hội.

Theo lời những người thiết kế thì họ lấy cơ sở trang phục quân đội Anh lam mẫu, cho dù có những điểm khác nhau nhưng quan niệm là trang phục kiểu cổ điển, có những yếu tố của quân đội Ukraina thời kỳ cách đây 1 thế kỷ (1917-1921).

Các chuyên gia thì khen và gọi là những quân phục kiểu cổ điển và thực dụng. Trong khi đó các quân nhân nói họ không hài lòng bởi vì những quân hiệu hình động vật của binh chủng và đề nghị nên thay. Tranh luận xung quanh những trang phục có thể sẽ tiếp tục sau Lễ Diễu binh.

Theo đại diện bộ quốc phòng chịu trách nhiệm về quân nhu Vitaly Gayduck thì vải của quân phục mua của Belarus vừa tiện ích lại vừa rẻ. Theo lời ông, ngân sách hiện hạn hẹp cho nên chưa thể tự do lựa chọn và buộc phải chọn vài không được đắt, nhưng tốt, và vì thế đã chọn vỉ của Belarus.

Bộ trưởng Poltorak trong quân phục cấp tướng cũ (hình trên) và mới >>

Quân hiệu các binh chủng (hình trên)

Cấp bậc cầu vai (Hình dưới)

Quân hiệu quân đội Ukraina: Không quân, bộ binh, hải quân và đặc nhiệm (dưới)>>

Nguồn: Sevodnya

PS/Tư liệu Internet: Số tướng trong quân đội và hải quân Ukraina. So sánh tỉ lệ với các nước >>

»Cùng chủ đề