Chủ tịch Rađa Tối cao Ucraina Vladimir Litvin cho rằng, một quốc hội làm việc hiệu quả là điều không có lợi cho tổng thống Victor Yushenko.

“Tôi hiểu rằng tổng thống Ucraina không muốn có một quốc hội làm việc. Ông không ưa liên minh này, không ưa liên minh khác, và xét về tổng thể, tất cả những gì có trong quốc hội tổng thống Ucraina đều không ưa”, – ông nói.

Đây là cách chủ tịch quốc hội phản ứng lại phát biểu của đại diện tổng thống tại quốc hội Igor Popov kêu gọi quốc hội làm việc công khai và đề xuất với các đại biểu khẳng định hoặc phủ định dự định của các khối đại biểu thành lập đa số mới trong quốc hội.

Ông Litvin nhấn mạnh, hội đồng hoà giải họp là để thống nhất chương trình nghị sự cho tuần họp toàn thể của quốc hội, chứ không phải để bình luận các tuyên bố.

Đáp lại lời kêu gọi của ông Popov đẩy nhanh xem xét dự luật sửa đổi Hiến pháp do tổng thống đưa ra, ông Litvin đề nghị lãnh đạo các khối đại biểu thảo luận vấn đề này tại cuộc họp riêng của hội đồng hoà giải.

Ngày hôm nay, thủ lĩnh các khối đại biểu quốc hội BYUT và NU-NS đã phủ nhận thông tin cho rằng đã đạt được thoả thuận về việc thành lập liên minh mở rộng với sự gia nhập của đảng khu vực.

Lê Tâm
theo Correspondent

»Cùng chủ đề