Chủ tịch Quốc hội Ucraina – Vladimir Litvin cho rằng Nga quan tâm tới việc bình thường hóa các mối quan hệ với Ucraina.

Điều này được ông nói trong một cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Rada.

“Tôi tin rằng Liên bang Nga, như trước và sau khi chỉ định một đại sứ mới, sẽ quan tâm đến việc bình thường hóa các mối quan hệ của mình với Ucraina, cũng giống như Ucraina nên bình thường hóa các mối quan hệ với Liên bang Nga”, – Litvin nói.

Ông lưu ý rằng đã từ lâu cần phải chấm dứt các mối quan hệ, mà thường xuyên chuyển thành chiến tranh Lạnh”.

Litvin nhấn mạnh rằng sự hoan nghênh nhiệt liệt khi tiễn Viktor Chernomurdin rời chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Liên bang Nga tại Ucraina, là bằng chứng xác nhận sự tôn trọng của Ucraina dành cho Chernomurdin và Liên bang Nga.

Ông nhắc lại rằng Chernomurdin đã làm đại sứ tại Ucraina hơn 8 năm, trong khi theo thông lệ quốc tế các đại sứ được thay đổi 3 năm một lần.

Litvin cho rằng mối quan hệ giữa Ucraina và Nga phải được bình thường hóa.

Theo như đã thông báo, Tổng thống Nga – Dmitry Medvedev đã ra lệnh bãi nhiệm Chernomurdin khỏi cương vị Đại sứ Nga tại Ucraina.

Chernomyrdin, khi từ chức Đại sứ Nga tại Ucraina, đã cảm ơn Ucraina vì tất cả.

Ngày 12 tháng 6 ấn bản của tờ Vedomost đã nêu tên của các ứng viên có thể đảm nhận chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Ucraina.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề