Chủ tịch Rada Tối cao Ucraina Vladimir Litvin đã ký lệnh không chi trả lương cho các đại biểu trong trường hợp diễn đàn quốc hội bị phong toả. Ông tuyên bố như trên tại cuộc họp hội đồng hoà giải, hãng RBK đưa tin. “Tôi dã ký quyết định về trả lương quốc hội. Trong những ngày quốc hội không bắt đầu làm việc hoặc bị phong toả, lương sẽ không được tính”, – ông Litvin nói.

Ông cũng đề nghị các đại biểu tổ chức bỏ phiếu kín, “để thông qua được luật, và không có phong toả. “Hãy ra quyết định để cho quốc hội được làm việc”, – ông nói.

Ông Litvin kêu gọi chủ tịch các khối hãy quyết định, ngày mai quốc hội có làm việc hay không, vì vào lúc 10:00 ngày mai chủ tịch hạ viện Canada sẽ đến thăm Rada. “Vì vậy chúng ta hãy thể hiện quan điểm của mình cho ông ấy biết”, – ông nói. Tổng thống cũng phủ quyết luật sửa đổi ngân sách quốc gia ở mục chi phí cho Euro-2012.

Ông Litvin cũng tuyên bố, ông sẽ không ký luật do tổng thống trả lại quốc hội, nếu quốc hội vẫn bị phong tỏa. “Quốc hội phải đưa ra câu trả lời đối với một số vấn đề nhạy cảm. Ta đã biết, tổng thống trả lại quốc hội mà không ký luật về bầu cử tổng thống, trao quyền đó cho quốc hội với chỉ thị rằng tổng thống sẽ khiếu nại ra Toà án hiến pháp nếu luật có hiệu lực. Chúng ta phải ra quyết định, vì xét tình hình thì phía trước là các đơn khiếu nại đang chờ chúng ta…Nếu quốc hội không làm việc, tôi sẽ không ký các luật bị tổng thống trả lại”, – ông nói.

Theo ông cho biết, từ ngày 8 đến 11-9 quốc hội sẽ phải xem xét hơn 100 dự luật, tồn lại từ tuần trước.
Về phần mình phó chủ tịch thứ nhất khối đảng khu vực Alechsandr Efremov tuyên bố tại cuộc họp hội đồng hoà giải rằng đảng khu vực sẽ không phong toả quốc hội. “Luật cơ bản mà chúng ta phải thông qua là luật tăng lương và lương hưu tối thiểu…Chúng tôi hiểu phong toả không phải là giải pháp, và vì vậy từ phía chúng tôi chúng tôi đề nghị chia dự luật này thành hai.
Hai dự luật đã được đăng ký tại quốc hội và giai đoạn thứ nhất sẽ là tăng lương hưu. Chúng tôi đề nghị các đồng nghiệp ngày mai hãy đưa ra xem xét vấn đề này và bỏ phiếu cho nó”, – ông nói.

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina