Rađa Tối cao Ucraina đã nhận đăng ký dự thảo nghị quyết ấn định thời hạn bầu cử tổng thống ngày 17-1-2010.

Tác giả dự luật là chủ tịch Rađa Tối cao Vladimir Litvin.

Quốc hội Ucraina cũng nhận đăng ký hai dự thảo nghị quyết khác về thời hạn tiến hành bầu cử tổng thống. Đại biểu khối “NU-NS” Genady Moskal đề nghị tổ chức bầu người đứng đầu quốc gia ngày 22-11-2009. Còn đại biểu khối BYUT Andrây Sevchenko đề nghị bầu tổng thống ngày 27-12-2009.

Ngày 1-4-2009 Rađa Tối ca đã ra nghị quyết ấn định thời hạn bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tới của Ucraina vào ngày 25-12-2009. Tổng thống Victor Yushenko đã kháng cáo lên Toà án Hiến pháp và ngày 12-5 Toà án Hiến pháp đã phán quyết nghị quyết này không hợp hiến.

Lê Tâm
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề