Chủ tịch Rada Tối cao Ucraina Vladimir Litvin không nghi ngờ khả năng Rada sẽ vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống đối với sửa đổi luật bầu cử người đứng đầu quốc gia.

Ông Litvin đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu trên kênh truyền hình “Kênh 5”.
“Tôi có thể khẳng định một cách tiên nghiệm rằng hai khối (BYUT và Đảng khu vực) sẽ có hơn 300 phiếu”, – ông Litvin nói.
Ông nhấn mạnh, các sửa đổi luật bầu cử tổng thống là công sức của chung hai khối này, vì vậy họ sẽ phải vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống.

Chủ tịch quốc hội cũng cho biết, ông đã đọc các đề xuất của tổng thống, theo ông, các đề xuất này có quyền được thực hiện.
Theo ông Litvin, giải pháp khôn ngoan sẽ là tiến hành tư vấn giữa tổng thống và các khối nghị viện, để làm rõ những đề xuất nào của tổng thống có thể được chú ý, những đề xuất nào thì không. Sau đó, ông nói thêm, mới có thể thông qua các sửa đổi luật bầu cử tổng thống đã hiệu chỉnh và bổ sung các đề xuất của tổng thống. “Nhưng với một điều kiện: tổng thống phải ký ngay luật này, để Uỷ ban bầu cử trung ương có thể lên kế hoạch làm việc và bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc tổ chức và tiến hành bầu cử. Và mặt khác, để không xảy ra tiếp các tranh cãi chính trị vô bổ”, – ông Litvin nói.

Bình luận về dự định của tổng thống sẽ khiếu nại lên Toà án Hiến pháp trong trường hợp quốc hội vượt qua quyền phủ quyết, ông Litvin nhận định, đơn khiếu nại này “đã có thể chuẩn bị từ bây giờ”. “Dễ hiểu là quyền phủ quyết sẽ không ngăn được tiến trình bầu cử. Nhưng tuỳ theo phán quyết của Toà án HIến pháp có thể nảy sinh các xung đột, và xung đột không nhỏ”, – ông Litvin nói. Ông cũng cho biết, các thẩm phán Toà án Hiến pháp cũng là con người bằng xương bằng thịt, và họ sẽ không chỉ ra phán quyết dựa vào quan điểm pháp lý, mà còn từ quan điểm trách nhiệm trước xã hội.

Đồng thời ông Litvin tỏ ý nghi ngờ khả năng Toà án Hiến pháp sẽ phán quyết toàn bộ luật này vi hiến. Theo ý kiến chủ tịch quốc hội, chỉ có một số điều khoản là có thể bị đánh giá là vi hiến.

Theo UNIAN đưa tin, ngày 24-6-2009 quốc hội đã thông qua luật “Sửa đổi một số văn bản pháp lý Ucraina về bầu cử tổng thống Ucraina”.

Tổng thống và nhiều chuyên gia khác đã chỉ trích nhiều điều khoản của luật này.

Ngày hôm qua, 18-8, tổng thống đã áp dụng quyền phủ quyết lên luật này.

Ngày 21-8 sẽ diễn ra kỳ họp bất thường quốc hội để xem xét các đề xuất của tổng thống đối với luật sửa đổi luật bầu cử tổng thống.

Phuong Anh
theo UNIAN

»Cùng chủ đề