Trong cuộc họp hội đồng hoà giải hôm nay đã xảy ra vụ lời qua tiếng lại giữa đại biểu đảng khu vực Vladislav Lukianov và chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin. Đảng khu vực kết tội đa số quốc hội đã áp dụng tiêu chuẩn kép trong việc xử lý ông Lusenko

Ông Lukianov kết tội liên minh đa số trong quốc hội đã áp dụng tiêu chuẩn kép trong việc xử lý vụ bộ trưởng nội vụ Yuri Lusenko tại sân bay Frankfurt-en-Main.

Đáp lại ông Litvin hướng về ông Lukianov nói: “Các ông hãy nhớ lại xem các bộ trưởng trong chính phủ của các ông đã bày ra những trò gì và các ông đã nhắm mắt làm ngơ ra sao”.

“Vì vậy ngày hôm nay tất cả các ông đã làm mất uy tín của mọi thể chế chính quyền”, – ông Litvin nói thêm.

Theo ông, hiện nay “phòng nghị sự quốc hội đã biến thành cái chuồng ngựa đúng nghĩa bôi bác nhất của nó: nào băng rôn, nào chai rượu”. Ông nhấn mạnh, tất cả những thứ này bắt đầu từ “đôi giày cỏ mà người ta dâng lên cho người đứng đầu quốc gia”. “Đừng biến Rađa Tối cao Ucraina thành chuồng lợn”, – ông Litvin nói.
Ông nhấn mạnh nếu khối đảng khu vực muốn thông qua “quyết định cuối cùng về Yuri Lusenko thì hãy viết đúng một nghị quyết”.

Theo lời chủ tịch Rađa Tối cao đảng khu vực đề xuất một dự thảo nghị quyết về việc không cho thôi chức mà là cách chức ông Lusenko. Ông Litvin nhấn mạnh, đảng khu vực không hiểu sự khác nhau giữa hai khái niệm này (khi cách chức thì đệ trình phải do HĐBT đưa ra).

Ông đề nghị đảng khu vực đọc lại một lần nữa Luật về HĐBT Ucraina.

Như tin đã đưa, ngày hôm nay HĐBT đã miễn chức bộ trưởng nội vụ đối với ông Lusenko cho đến khi kết thúc điều tra vụ việc xảy ra tại sân bay Frankfurt có ông tham gia.

Lê Tâm
theo Correspondent

»Cùng chủ đề