Chủ tịch Quốc hội Vladimir Litvin đã chính thức ký “Luật sửa đổi một số điều khoản có liên quan đến bầu cử tổng thống của Ucraina”, đại diện báo chí của cơ quan này cho biết.

Phát ngôn của Quốc hội cũng cho hay, luật do chủ tịch Quốc hội ký sẽ được công bố trên trang web chính thức của cơ quan này, tờ báo “Tiếng nói Ucraina” và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Trước đó, luật mới được Quốc hội thông qua vào ngày 24-7, nhưng đến ngày 18-8 tổng thống Viktor Yushchenko đã phủ quyết nó.

Đến ngày 21-8, Quốc hội đã vượt quyền phủ quyết của tổng thống khi một lần nữa thông qua quyết định này với 325 phiếu thuận, sau đó luật được gửi đến văn phòng tổng thống vào ngày 25-8 để lấy chữ ký. 

Tuy nhiên, vào ngày 2-9 tổng thống trả lại không ký luật cho Quốc hội. 

Theo Hiến pháp Ucraina, một luật được hơn 2/3 thành phần theo hiến pháp của Quốc hội thông qua, nếu không được tổng thống ký và công bố trong vòng 10 ngày thì luật sẽ được công bố chính thức với duy nhất một chữ ký của chủ tịch Quốc hội.

Phamxuan
theo ProUA

»Cùng chủ đề