Cán bộ làm việc trong tổ chức đảng “NUNS” ở tỉnh Vinnhitsa đã viết thư gửi chủ tịch đảng,Tổng thống Ucraina V.Yushenko với đề nghị dừng ngay “sự hủy diệt đảng”. Đó là nội dung trong thư ngỏ của tổ chức đảng Vinnhitsa gửi cho thông tấn xã “UNIAN

Những người ký tên viết trong bức thư rằng: “Người ta có cảm giác là đang có một sự hủy hoại đảng mà Ông đã thành lập cùng với nhiều người trong số chúng tôi. Đối với chúng tôi đảng “NUNS” không chỉ đơn thuần là cái tên mà đó còn là biểu tượng dân chủ và niền tin vào tương lai của Ucraina. Thật sẽ rất là đáng trách nếu như mtj ngày nào đảng sẽ bị tiêu vong. Một quá trình như vậy đang xảy ra”.

Các dảng viên “NUNS” ở Vinnhitsa cho biết, “trong cả thời kỳ không một đảng viên-đại biểu hội đồng nào gặp gỡ cử tri cả”. Ngoaid ra họ còn viết “các ủy ban của đảng không được chi tài chính và không cóa lương trong vòng năm tháng qua”. “Đã có một bộ phận các tổ chức đảng địa phương buộc phải bỏ văn phòng, từ chối dùng điện thoại và internet và điều đó dẫn đến không có khả năng tiếp dân, tiến hành hội họp và các hoạt động của tổ chức đảng”. “Chúng tôi và gia đình chúng tôi sống trong thiếu thốn, nghèo túng, không có khả năng chi trả các khoản tín dụng, dịch vụ công cộng và chi tiêu gia đình”.

Những người viết thư đề nghị Tổng thống giải quyết những vấn dề nêu trên. Họ đồng thời đòi giải thích: “Tại sao không tổ chức đại hội “NUNS” lần thứ 5, giai đoạn 3 theo điều lệ của đảng” và “liệu đảng còn có tương lai hay không và nói chung là có cần thiết có dảng nữa hay không?”

như chúng ta đã biết, ngày 19-3 tổng thống Ukraina V.yshenko đã tuyên bố rằng , cần phải có một cuộc cải tổ căn bản đảng NUNS.

Hoàng Xuân Kiểm
theo “UNIAN

»Cùng chủ đề