Trong trường hợp cần thiết các bên của quá trình Minsk có thể xem xét vấn đề hiệp định bổ sung, bà đại sứ Mỹ ở Ukraina Marie Iovanovich nói.

Trong bài phỏng vấn cho báo “Hội nhập Châu Âu”bà đại sứ Mỹ gọi câu hỏi về khả năng Minsk-3 là câu hỏi giả định và cũng trả lời giả định mà thôi.

– Các bên hiện đang tiến hành thương lượng về sự đặc biệt thực hiện các thỏa thuận Minsk và trong trường hợp cần thiết họ có thể thỏa thuận bổ sung cho hiệp định trước đó, – bà đại sứ nói.

Lưu ý rằng, đại sứ Mỹ ở Ukraina Iovanovich cho cũng đưa ra dự báo không mấy thú vị đối với Kyiv về vấn đề lấy lại bán đảo Crimea.

Nguồn: Eurointergration

»Cùng chủ đề