(DN.ODESA) – Phe đối lập Đảng khu vực lên án liên minh vừa thành lập bao gồm khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân”, BYUT, và khối Litvin là bảo thủ, không chuyên nghiệp, và dự đoán nó sẽ không thể đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Hôm thứ ba vừa rồi 3 lực lượng chính trị trên đã công bố việc thành lập liên minh. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng số người sẽ tham gia trong liên minh này, bởi vì vẫn chưa có chữ ký thỏa thuận liên minh, mặc dù trong 3 lực lượng trên có tổng cộng 248 đại biểu.

“Chúng tôi không tin vào khả năng của liên minh mới này không chỉ bởi nó thiếu số phiếu tán thành từ chính các đại biểu của nó. Lý do khác mà chúng tôi không tin tưởng liên minh này, bởi vì chính sách của nó đã hai lần chứng tỏ sự không ăn khớp khi làm việc cùng nhau, làm việc không có hiệu quả và không giải quyết được những vấn đề bức xúc của quan hệ trong nước và quốc tế.

Không có sự chuyên nghiệp, tham nhũng và bảo thủ, những “người lái tàu kém cỏi” sẽ đưa đất nước nhấn chìm sâu vào cuộc khủng hoảng. Vì vậy, liên minh này sẽ không thể cải thiện tình trạng, sẽ không thể đối phó với những vấn đề đang đè nặng lên cuộc sống khó khăn hiện nay của người dân” – đảng khu vực thông cáo.

Đảng của khu vực cho rằng, sẽ “kiên quyết cự tuyệt với liên minh này.” Và càm thấy rất ngạc nhiên khi toàn bộ thành viên của Đảng cộng sản ủng hộ Vladimir Litvin lên cương vị Chủ tịch.

Đảng khu vực hoạt động trên quan điểm là tìm ra cho Ucraina những người, những đội ngũ có kỹ năng quản lý cao, có thể hành động một cách nhanh chóng, có hiệu quả, có kinh nghiệm trong việc đưa nhà nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng “- đảng này tuyên bố.

NNC
theo Rian