Liên minh ngân hàng Ucraina (AUB) cho rằng, các sửa đổi ngân sách 2009 và luật về Ngân hàng quốc gia Ucraina sẽ khiến lạm phát gia tăng.

“Chi phí cho các hoạt động chuẩn bị EURO-2012 không thể thực hiện bằng cách để lạm phát tăng không kiểm soát, hệ thống ngân hàng suy yếu và xã hội nghèo kiệt. Thế nhưng chính ngân sách sửa đổi năm 2009 do quốc hội thông qua ngày 1-6-2009 sẽ dẫn đến tình trạng đó”, – trang thông tin điện tử của AUB viết.

Theo đó, luật mới thông qua quy định, nguồn tài trợ cho các hoạt động chuẩn bị EURo-2012 sẽ trích bổ sung hàng quý từ chênh lệch thu và chi của NBU tổng số 9,8 tỷ grivna.

Trong đó luật này cũng bãi bỏ quy định trích 25% thu vượt của NBU vào Quỹ bảo đảm tiền gửi cá nhân, quỹ đầu tư ngân hàng và cơ quan thế chấp quốc gia.

Theo đánh giá của AUB, thông qua luật này sẽ giảm đáng kể khả năng tái đầu tư của NBU: giờ muốn tăng thu nhập của mình NBU sẽ buộc phải tăng lãi suất tái đầu tư, còn để giảm rủi ro NBU sẽ phải giảm hỗ trợ tín dụng cho ngân hàng.

“Trong điều kiện đó sẽ không thể nói đến phục hồi tuyến tín dụng cho nên kinh tế được…Hệ quả của luật này nếu được thông qua sẽ là gia tăng hiện tượng khủng hoảng trong kinh tế, trong hệ thống ngân hàng, tăng áp lực lạm phát đến người dân, tăng mức độ không được bảo vệ của người gửi tiền vào ngân hàng”, – thông báo kết luận.

Lê Tâm
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề