(DN.ODESA) – Liên minh giữa BYUT và Đảng khu vực sẽ không được thành lập vào ngày 9/12/2008. Lãnh đạo của hai đảng đã bác bỏ thông tin cho rằng, đã tìm ra một bản thỏa thuận liên minh phù hợp với quan điểm của hai lực lượng chính trị này. Cơ hội bầu ra vị Chủ tịch vào thứ 3 là rất nhỏ. Đảng khu vực muốn đề cử Alexander Lavrinovich lên nắm cương vị này, còn BYUT chỉ sẵn sàng hỗ trợ ứng cử viên trên trong trường hợp liên minh được thành lập.

Ông Ivan Kirilenko, đại biểu nhân dân Ucraina, lãnh tụ khối BYUT cho biết:

“Ngày mai Chủ tịch quốc hội có thể đươc bầu ra với sự góp mặt của chúng tôi hoặc là không. Nếu không có chúng tôi – vậy sẽ có 4 đảng với gần 300 đại biểu tham gia bầu chọn, nếu có chúng tôi thì cần phải thỏa mãn hai điều kiện: thứ nhất là thỏa thuận liên minh và lần thứ hai là các biện pháp chống khủng hoảng. Ngày mai cơ hội để bầu Chủ tịch cao hơn nhiều so với một cơ hội để tạo ra một liên minh.

Alexander Yefremov, đại biểu nhân dân Ucraina, Đảng khu vực nhận định:

”Một nghị viện không hoạt động sẽ mang lại thuận lợi cho Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ. Đàm phán đang được tiếp tục với đại diện của tất cả các đảng, hiện tại không có một văn kiện thỏa hiệp nào giữa các bên được tán thành, văn kiện mà mọi người đọc trên Internet – thực tế nó không tồn tại. Chúng tôi đang tiếp tục đàm phán.

NNC
theo Inter